Informacja Wojewody Małopolskiego


Wojewoda Małopolski  zawiadamia, że 17 lutego 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.746.1.26.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka istniejących obiektów inżynieryjnych i budowa nowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka (…). Rozbudowa istniejącego mostu kolejowego i przepustu na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka (…) - na działkach nr: 872/11 i 872/16 obr. 0001 Maków Podhalański, jedn. ewid. Maków Podhalański; 8453/9 obr. 0003 Osielec, jedn. ewid. gm. Jordanów; 5580 obr. 0001 Jordanów, jedn. ewid. JordanówDo pobrania:

  1. Pełna informacja Wojewody Małopolskiego