Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wojewoda Małopolski  zawiadamia strony postępowania o wydaniu 17 lutego 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.26.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn.: Rozbiórka istniejących obiektów inżynieryjnych i budowa nowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka w następujących lokalizacjach: - od km około 4,209 do km około 4,249 przepust w km 4,229; - od km około 4,750 do km około 4,790 przepust w km 4,770; - od km około 5,139 do km około 5,179 przepust w km 5,159; - od km około 6,903 do km około 6,943 przepust w km 6,923; - od km około 15,512 do km około 15,552 przepust w km 15,532; - od km około 26,150 do km około 26,190 przepust w km 26,170; - od km około 26,884 do km około 26,924 przepust w km 26,904; - od km około 26,953 do km około 26,993 przepust w km 26,973. Rozbudowa istniejącego mostu kolejowego i przepustu na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka: - od km około 5,550 do km około 5,590 most w km
5,570; - od km około 27,221 do km około 27,261 przepust w km 27,241; wykonywanych w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka- Chabówka", realizowanego w ramach zadania: "Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane” - na działkach nr: 872/11 i 872/16 obr. 0001 Maków Podhalański, jedn. ewid. Maków Podhalański; 8453/9 obr. 0003 Osielec, jedn. ewid. gm. Jordanów; 5580 obr. 0001 Jordanów, jedn. ewid. Jordanów1.Do pobrania: 

  1. Obwieszczenie