Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach informuje o ogniskach wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach w związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa małopolskiego informuje o konieczności:

  • zabezpieczenia budynków, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa.
  • zabezpieczenia paszy i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa.
  • nie karmienia i nie pojenia drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.
  • stosowania w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu.
  • stosowania maty dezynfekcyjnych przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.
  • zgłaszania przypadków podejrzenia choroby zakaźnej drobiu odpowiednim jednostkom (lekarzowi weterynarii, wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta)


Informacja do pobrania:


Informacja zamieszczona na prośbę: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach