Zawiadomienie o posiedzeniu nadzwyczajnej XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim (02.03.2022)


Na podstawie § 26 ust.2 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański


zwołuję na dzień 02 marca 2022 r. (środa) o godz. 9:00

Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, będzie również transmitowana w sieci internetowej, na którą serdecznie zapraszam.


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą.
  4. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward OrawiecNa podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz.U z 2021 r. poz.1372) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.