Budżet Obywatelski Maków Podhalański!

 
Karta Do głosowania Maków Centrum

Karta Do głosowania Maków Dolny

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN

ZARZĄDZENIEBudżet Obywatelski 2018Link do głosowania

Karta do Głosowania

Regulamin


W Makowie Podhalańskim rusza budżet obywatelski!

Mieszkańcy Makowa Podhalańskiego mogą zdecydować o wydatkach na przyszły rok -  25 000 zł do rozdysponowania dla Makowa Dolnego i 50 000 zł dla Makowa Centrum.

Uprzejmie informujemy że projekty składane w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Makowa Podhalańskiego na rok 2018 mogą dotyczyć wszystkich spraw, które stanowią zadania własne gminy.

Chcąc zgłosić projekt należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.wspoldecydujemy.pl lub pobrać wersję papierową w Biurze Obsługi Urzędu.

Wypełnione formularze projektowe składa się w wersji papierowej w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie na platformie  www.wspoldecydujemy.pl


Składanie wniosków potrwa od 06.06.2017r do 31.07.2017r

ZGŁASZANIE ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO


1. Zgłaszanym zadaniem, które będzie finansowane ze środków budżetu może być każda inicjatywa obywatelska, która przyczynia się do rozwoju Miasta, tj. ma charakter lokalny.

2. Zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań i kompetencji Miasta.

3. Koszt realizacji pojedynczego zadania nie może przekroczyć kwoty zarezerwowanej na realizację budżetu obywatelskiego zarówno dla obszaru Maków Dolny oraz Maków Centrum w 2017 roku.

4. Zadania może zgłaszać każdy, który w dniu zgłoszenia ukończył 16 lat.

5. Zgłoszeń zadań należy dokonywać poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie : www.wspoldecydujemy.pl oraz złożenie formularza w Biurze Obsługi w Urzędzie. Formularze dostępne są również na stronie  http://www.makow-podhalanski.pl/ w zakładce Budżet Obywatelski 2017.

6. Formularz zgłoszenia zadania uznaje się za ważny, jeśli zostaną wypełnione w nim wszystkie pola obowiązkowe.

7. Formularze zgłoszenia zadania złożone po upływie terminu wyznaczonego na podstawie § 9 Regulaminu nie będą rozpatrywane.

8. Zadanie, którego szacunkowy koszt realizacji przekracza kwotę określoną w ust. § 3 nie będzie rozpatrywane.

9. Wykaz wszystkich zgłoszonych zadań będzie udostępniony na stronie internetowej Gminy Maków Podhalański oraz na stronie www.wspoldecydujemy.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN

ZARZĄDZENIE