:: RSS :: kontakt ::

Aktualności - Nauka poprzez zabawę

2013-01-05

„Realizacja zajęć w I semestrze”

BIAŁKA

Pierwszym zadaniem projektu jest realizacja zajęć w Szkole Podstawowej w Białce. Dzieci zakwalifikowane drogą rekrutacji biorą udział w lekcjach zarówno wyrównawczych jak i rozwijających.

Do oferty dydaktycznej należą:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, podczas których dzieci w ramach gier i zabaw usprawniają funkcje słuchowo- językowe, układają historyjki obrazkowe, utrwalają zmysły poprzez np. jedzenie owoców,

- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej- dzieci podczas tych zajęć ćwiczą prawidłową postawę ciała, wykonują w formie gier i zabaw różne zadania, np. tor przeszkód,

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, na których uczniowie ćwiczą sprawności manualne i koordynacje wzrokowo- ruchowe; dzieci bardzo chętnie- w formie zabawy- ćwiczą również różne działania matematyczne,

- zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, mające na celu skorygowanie i poprawę wymowy dzieci poprzez różnego rodzaju ćwiczenia,.

- zajęcia rozwijające zdolności matematyczno- przyrodnicze, podczas których dzieci poznają różnego rodzaju rośliny i drzewa, rozwiązują łamigłówki liczbowe i logiczne,

- zajęcia artystyczne, na których dzieci uczą się piosenek i tańców; podczas zajęć dzieci wykorzystują różnego rodzaju techniki plastyczne jak np. wyklejanie.

 

GRZECHYNIA

W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Grzechyni zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych odbywają się przede wszystkim w    formie zabawy i gier dydaktycznych. Dzieci we wrześniu i październiku nie tylko integrowały się we wspólnej zabawie, ale również rozwijały umiejętność konstruowania krótkich wypowiedzi i opowiadań, czytania oraz logicznego myślenia. W ramach projektu pt. „Nauka przez zabawę” realizowane są również zajęcia logopedyczne i zajęcia z gimnastyki    korekcyjnej.  Podczas zajęć logopedycznych dzieci utrwalają głoski w wyrażeniach i zdaniach oraz wykonują ćwiczenia słuchowe i wzrokowe.  Na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej dzieci uczą się przyjmować pozycje wyjściowe do ćwiczeń oraz wykonywać je w różnych pozycjach- wysokich i niskich.

 

KOJSZÓWKA

  W Szkole Podstawowej im. F. Chopina w Kojszówce podczas zajęć rozwijających zdolności językowe dzieci przyswajają podstawy języka angielskiego, jego podstawowe zwroty i zagadnienia. Na zajęciach rozwijających zdolności matematyczno- przyrodnicze uczniowie poznają m.in. swoje zmysły, podstawowe funkcje człowieka. Natomiast dzieci, które mają trudności w czytaniu i pisaniu usprawniają funkcje słuchowo- językowe, uczą się wymawiać prawidłowo głoski, budować proste zdania. W szkole są prowadzone również zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi, podczas których dzieci uczą się rozpoznawać i nazywać figury geometryczne, ćwiczą w zadaniach tekstowych dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 

MAKÓW PODHALAŃSKI

W Szkole Podstawowej nr 1 w Makowie Podhalańskim na zajęciach rozwijających zdolności matematyczno- przyrodnicze dzieci do tej pory wykorzystały dary jesieni w doskonaleniu umiejętności matematycznych. Poznawały cechy charakterystyczne jesieni oraz wybrane elementy krajobrazu przyrodniczego w ramach wycieczki dydaktycznej przeprowadzonej w lesie. W klasach dzieci mają do dyspozycji różnego rodzaju obrazki oraz pacynki, za pomocą których uczą się liczyć i opowiadają różne ciekawe historyjki. Grają w różnego rodzaju gry a przy tym wykonują zadania matematyczne. Zajęcia odbywają w sposób interesujący i ciekawy. Na zajęciach z trudnościami matematycznymi dzieci poznawały figury geometryczne    oraz rozwijały umiejętności posługiwania się liczbami naturalnymi. Dary jesieni stanowiły podstawowy materiał plastyczny na zajęciach artystycznych, z liści tworzone były piękne kompozycje własne. W Szkole Podstawowej nr 1 w Makowie realizowane są również zajęcia z gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia logopedyczne. Na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej nacisk skierowany jest m.in. na naukę przyjmowania prawidłowych pozycji wyjściowych oraz naukę oddychania poprzez rozciągniecie m.in. klatki piersiowej. Zajęcia logopedyczne natomiast maja na celu wspomaganie rozwoju dziecka, korygowanie zaburzeń wymowy poprzez np. ćwiczenie głoski „cz”. Podczas zajęć z komunikacji społecznej dzieci uczą się jak rozmawiać, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, jak wyrażać złość.

 

 

JUSZCZYN

Jeż wykonany z masy solnej z dodatkiem makaronów, jesienny kosz z darami jesieni to tylko niektóre prace wykonane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Juszczynie na zajęciach artystycznych. Dzieci wykazują się dużą cierpliwością i dokładnością w procesie tworzenia prac własnych. Zajęcia plastyczne łączone i integrowane są z zajęciami muzycznymi, w październiku dzieci uczyły się grać na dzwonkach.

W ramach projektu pt. „Nauka przez zabawę” w szkole realizowane są także zajęcia:

-    dla dzieci ze specyficznymi    trudnościami w czytaniu i pisaniu, podczas, których dzieci uczą się dostrzegać różnice między obiektami, rozpoznawać różne dźwięki; dzieci układają również zdania z rozsypanych wyrazów,

- dla dzieci ze specyficznymi trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

-    rozwijające zdolności matematyczno- przyrodnicze,

- logopedyczne, gdzie uczniowie uczyli się prawidłowo oddychać, ćwiczyli i utrwalali głoski.

- z gimnastyki korekcyjnej, podczas których dzieci m.in. wykonywały ćwiczenia wzmacniające mięśnie kształtujące prawidłową postawę ciała, dzieci uczyły się również prawidłowego oddychania w trakcie wykonywania toru przeszkód.

 

WIEPRZEC

W Szkole Podstawowej w Wieprzcu, podczas zajęć z gimnastyki korekcyjnej, dzieci uczą się wykonywać prawidłową postawę ciała, wykorzystując przy tym m.in. szarfy oraz lustra. Dzieci uczą się również prawidłowo oddychać i wykonywać ćwiczenia w różnych pozycjach. Natomiast w trakcie zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu uczniowie poznają techniki koncentracji, które wykorzystują do rozpoznawania określonych dźwięków oraz do prawidłowej wymowy głosek.

 

ŻARNÓWKA

  W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnówce na zajęciach logopedycznych dzieci utrwalają wymowę głosek w wyrażeniach i zdaniach, uczą się jak prawidłowo oddychać. Na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej uczniowie wzmacniali mięśnie kształtujące prawidłową postawę ciała, uczyli się przyjmować pozycje do ćwiczeń przy wykorzystaniu drabinek. Podczas zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych uczniowie doskonalili orientacje przestrzenną, poprzez określanie wzajemnego położenia przedmiotów względem siebie, uczyli się przeliczania elementów zbiorów. Natomiast na zajęciach z trudnościami w czytaniu i pisaniu dzieci rozwijały sprawności manualne i ruchowe poprzez naśladowanie i odgadywanie czynności, wyszukiwania różnic i podobieństw czy też dobieranie przedmiotów i obrazków w pary.

« Powrót

Wejść : 5923186
Unikalnych : 4779028

Obecnie : 3
Zalogowanych : 0