:: RSS :: kontakt ::

Aktualności - Nauka poprzez zabawę

2016-05-20

Zakończenie realizacji projektu

Zakończenie realizacji projektu

Realizacja projektu pt. „Nauka poprzez zabawę” dobiegła końca. Projekt POKL.09.01.02-12-187/11 realizowany był przez Gminę Maków Podhalański od 03.09.2012 do28.06.2013 roku i obejmował wsparciem siedem szkół podstawowych, tj. : w Białce, Grzechyni, Juszczynie, Kojszówce, Wieprzcu, Żarnówce oraz w Makowie Podhalańskim. Wysokość kwoty dofinansowania wyniosła 246.163,38 zł. Środki te pochodziły ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wszystkie cele- cel główny oraz cele szczegółowe- zostały osiągnięte w zamierzonym stopniu. W okresie realizacji projektu odbyły się wszystkie zajęcia wyrównawcze i rozwijające jakie zostały zaplanowane a dzieci biorące w nich udział zostały zrekrutowane bez względu na ich płeć. Zarówno chłopcom jak i dziewczynkom przypisano równe prawa i obowiązki oraz równy dostęp do zasobów. W wyniku przeprowadzonych zajęć z wykorzystaniem zakupionych pomocy projekt przyczynił się do zaspokojenia specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównania szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w Gminie Maków Podhalański. Zminimalizowane zostały trudności w uczeniu się, nastąpił wzrost zainteresowań i uzdolnień dzieci, wzbogacono ofertę edukacyjną szkoły poprzez realizację większej liczby zajęć oraz zakup atrakcyjnych pomocy dydaktycznych.
 

« Powrót

Wejść : 5923182
Unikalnych : 4779024

Obecnie : 4
Zalogowanych : 0