:: RSS :: kontakt ::

Aktualności

2016-08-08

PROGRAM PRIORYTETOWY „RYŚ”.

PROGRAM PRIORYTETOWY „RYŚ”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza wstępny nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej Część 4b) RYŚ – termomodernizacja budynków jednorodzinnych  poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska  i gospodarki wodnej”. Termin składania wniosków do dnia 01.02.2016 r.  do godziny 15:00  (liczy się data wpływu  do siedziby Funduszu).


Prowadzony nabór jest elementem wstępnym przygotowania wniosku o dofinansowanie planowanych zadań ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do realizacji Programu RYŚ przez WFOŚiGW w Krakowie.
Podjęcie działań w tym zakresie jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Niniejsze działania mają charakter informacyjny i zapoznawczy z uwagi na chęć uzyskania informacji o zainteresowaniu Beneficjentów udziałem w ww. programie.
Osoby do kontaktu w WFOŚiGW w Krakowie:
1. Anna Urbańczyk -  785 855 922
2. Filip Mossoczy -  883318930
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
http://www.wfos.krakow.pl/srodki-krajowe/konkursy-i-programy/programy/program-priorytetowy-rys

« Powrót

Wejść : 6246670
Unikalnych : 5045985

Obecnie : 7
Zalogowanych : 0