:: RSS :: kontakt ::

Aktualności

2016-08-30

Nowy rok szkolny w liczbach

Nowy rok szkolny w liczbach

Kończą się wakacje, szkoły w gminie Maków Podhalański dokonują ostatnich przygotowań na przyjęcie uczniów. W nadchodzącym roku szkolnym 2016/2017 łączna liczba uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez gminę Maków Podhalański wynosić będzie 1 481, czyli będzie mniejsza w stosunku do roku poprzedniego o 91 uczniów, z tego w gimnazjach 493 (505), w szkołach podstawowych 988 (1 067). Liczba oddziałów w szkołach podstawowych zmniejszy się o 2i wynosić będzie 56, natomiast w gimnazjach pozostanie bez zmian i wynosić będzie 24 oddziały.
 

Spadek oddziałów w szkołach podstawowych jest konsekwencją nowelizacji ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którą od nowego roku szkolnego obowiązkowo do pierwszej klasy pójdą jedynie siedmiolatki. W nadchodzącym roku szkolnym w klasach pierwszych szkół podstawowych na terenie naszej gminy naukę rozpocznie 93 uczniów czyli o 104 mniej niż w roku ubiegłym. Należy zaznaczyć, że w tej liczbie znajdują się również sześciolatki, których zapisano ogółem 6. Najbardziej dotkliwie odczują to Szkoły Podstawowe w Kojszówce i Wieprzcu, ponieważ tam nie utworzono klasy pierwszej. Likwidacja obowiązku szkolnego dla sześciolatków spowodowała, że więcej dzieci zostało w przedszkolach.


W przyszłym roku szkolnym w przedszkolu i przy szkołach podstawowych na terenie gminy funkcjonować będzie 18 oddziałów przedszkolnych. Ogółem będzie w nich uczyć się 383 dzieci: 142 dzieci sześcioletnich, 118 dzieci pięcioletnich, 76 dzieci czteroletnich oraz 473-latków. Jest to o 44 dzieci więcej niż w roku ubiegłym.


Liczby oddziałów i uczniów w roku szkolnym 2016/2017 przedstawia dołączona niżej tabela.
W szkołach zatrudnionych będzie 201 nauczycieli, 135 z nich posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, 42 jest nauczycielami mianowanymi, 21 kontraktowymi, a pozostali to stażyści.


Gmina zapewni bezpłatne dowozy uczniom uprawnionym zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Uprawnienia powyższe posiada 35 dzieci z oddziałów zerowych, 105 uczniów szkół podstawowych i 86 uczniów gimnazjów. Dowozy realizowane będą przez Firmę BESKID BUS – Józef Wątroba
Kontynuowana będzie pomoc materialna dla uczniów szkół w naszej gminie. Różne formy pomocy finansowej zaspokoją potrzeby szkolne dla wielu dzieci. Zainteresowani i rodzice mogą starać się o: stypendium szkolne, wyprawkę szkolną oraz o stypendium Burmistrza dla najzdolniejszych uczniów w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkańców gminy Maków Podhalański” przyznawane za dany rok szkolny.
Obsługa stypendiów odbywa się w Gminnym Zarządzie Placówek Oświatowych, do którego należy składać wnioski w terminie do 15 września danego roku.

Na terenie Gminy Maków Podhalański funkcjonują też placówki niepubliczne, które nie są prowadzone przez gminę. Są to:
1) Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Bł. Dzieci z Fatimy; 34-220 Maków Podhalański, ul. Szkolna 3
2) Prywatne Przedszkole „Słoneczny Uśmiech” – 34-220 Maków Podhalański, ul. Wolności 52
3) Przedszkole Niepubliczne Sióstr Serafitek – 34-220 Maków Podhalański, ul. Sikorskiego 5
4) Niepubliczne Przedszkole „Smerfna Kraina” w Białce, Białka 180
5) Niepubliczne Przedszkole „Domowa Melodia” w Kojszówce; Kojszówka 16
 

 

Liczby oddziałów i uczniów w roku szkolnym 2016/2017.

 

« Powrót

Wejść : 6246621
Unikalnych : 5045936

Obecnie : 6
Zalogowanych : 0