:: RSS :: kontakt ::

Ogłoszenia

2008-06-20

Ogłoszenie

Burmistrz Makowa Podhalańskiego zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego "Budowa fragmentu kanalizacji sanitarnej w ciągu dróg przewidzianych do remontu i odbudowy w ramach projektu: Osłona Przeciwosuwiskowa Etap II - Remont i Odbudowa dróg w Makowie Podhalańskim"

« Powrót

Wejść : 6230191
Unikalnych : 5032601

Obecnie : 7
Zalogowanych : 0