:: RSS :: kontakt ::

Ogłoszenia

2008-06-20

Ogłoszenie

Burmistrz Makowa Podhalańskiego ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie :
1. Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta: Maków Podhalański, wsi : Juszczyn, Kojszówka.
2. Punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości: miasta Maków Podhalański, wsi: Białka, Grzechynia, Juszczyn, Kojszówka.
3. Zmiany w tekście miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Białka, Żarnówka, Wieprzec, w Gmnie Maków Podhalański.

Załączniki:

« Powrót

Wejść : 6246614
Unikalnych : 5045929

Obecnie : 7
Zalogowanych : 0