:: RSS :: kontakt ::

Aktualności

2008-01-21

Konkurs "Boże Narodzenie w obrazach"

Konkurs "Boże Narodzenie w obrazach"

Tegoroczna, piąta już edycja Konkursu w odróżnieniu od poprzednich, które miały status wojewódzkich, objęła swoim zasięgiem tylko Gminę Maków Podhalański, przyjmując tym samym bardziej lokalny charakter. Pomimo, iż informacja o Konkursie rozesłana była do wszystkich szkół z terenu Gminy, do Konkursu zgłoszono tylko prace ze szkół w Makowie Podhalańskim, Grzechyni i Białce. W swoim wystąpieniu podczas spotkania z laureatami w dniu 10 grudnia 2007 roku, połączonego z otwarciem wystawy pokonkursowej, zastępca Burmistrza Pan Kazimierz Polak dziękując wszystkim autorom prac i gratulując zwycięzcom wyraził również swoje zaniepokojenie tak małym zainteresowaniem tym Konkursem. Podkreślił jednocześnie, że jest to tak wdzięczny temat dotyczący przecież jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach Chrześcijaństwa, a sam udział w Konkursie i prezentacja prac na wystawie pokonkursowej wyróżniają wszystkich, którzy wzięli w nim udział.

 

 

 

W dniu 5 grudnia 2007 roku komisja powołana przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego w składzie: Pani Ewa Bukowiec – przewodnicząca, Pani Teresa Frączek, Pan Zbigniew Kowalski, dokonała przeglądu prac zgłoszonych do Konkursu.

Ogółem zgłoszono 48 prac. Prace oceniano w 3 kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III (grupa pierwsza), uczniowie klas IV-VI (grupa druga) oraz uczniowie gimnazjum (grupa trzecia).

 

W pierwszej grupie wiekowej Komisja przyznała pierwsze miejsce uczniowi klasy II ze Szkoły Podstawowej z Grzechyni – Mikołajowi Sulce, drugie miejsce przyznano uczniowi klasy IIIb ze Szkoły Podstawowej nr.1 z Makowa Podhalańskiego – Łukaszowi Sarnickiemu. W tej kategorii wiekowej komisja nie przyznała trzeciego miejsca.

 

 

W drugiej grupie wiekowej pierwsze miejsce przyznano Krzysztofowi Stanaszkowi, uczniowi klasy V ze Szkoły Podstawowej nr. 1 z Makowa Podhalańskiego, drugie miejsce przyznano Marcelinie Baliczek uczennicy klasy Va ze Szkoły Podstawowej nr.1 z Makowa Podhalańskiego, trzecie miejsce zajął Dominik Janik również ze Szkoły Podstawowej w Makowie Podhalańskim. Ponadto Komisja wyróżniła w tej kategorii wiekowej następujących uczniów: Macieja Piórkowskiego – Szkoła Podstawowa w Makowie Podhalańskim oraz Katarzynę Sałapatek również ze Szkoły Podstawowej z Makowa Podhalańskiego.

W trzeciej grupie wiekowej przyznano pierwsze miejsce uczennicy z Gimnazjum w Makowie Podhalańskim – Julii Wilczek, na miejscu drugim oceniono pracę Patrycji Pęczek uczennicy Gimnazjum w Makowie Podhalańskim. Trzecie miejsce zajął Kornel Kwak z Gimnazjum w Makowie Podhalańskim. W tej kategorii Komisja wyróżniła pracę Magdy Peny z Gimnazjum w Białce.

 

 

Ogólny poziom nadesłanych prac Komisja oceniła jako dobry. Szkoda tylko, że tegoroczna edycja Konkursu spotkała się z tak małym zainteresowaniem uczniów szkół z naszej Gminy.

Pokonkursową wystawę prac można oglądać w Domu Kultury w Makowie Podhalańskim w dniach od 10 grudnia 2007 do 15 stycznia 2008 roku w godzinach pracy tej placówki tj: od poniedziałku do piątku 1200 – 2000 oraz w soboty od 800 – 1600.

« Powrót

Wejść : 6246690
Unikalnych : 5046005

Obecnie : 11
Zalogowanych : 0