:: RSS :: kontakt ::

Ogłoszenia

2008-08-07

Ogłoszenie

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Maków Podhalański.

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim uchwały Nr XV/162/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim - ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, II piętro , pokój nr 24, w terminie do dnia 1 września 2008r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Burmistrz
Makowa Podhalańskiego
 

« Powrót

Wejść : 6246669
Unikalnych : 5045984

Obecnie : 6
Zalogowanych : 0