:: RSS :: kontakt ::

Realizacja projektu krok po kroku

2011-05-16

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w ramach projektu „Krok po kroku – równamy do najlepszych”

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w ramach projektu „Krok po kroku – równamy do najlepszych”

Zajęcia „ Warsztaty przyrodnicze”   w Gimnazjum w Juszczynie.

       

Celem przewodnim zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych „Warsztaty przyrodnicze” jest praca badawcza i eksperymenty w środowisku naturalnym oraz rozwój kompetencji naukowo- technicznych.

 

zajecia1_450

Zajęcia  pomogą uczniom w odkryciu ich uzdolnień i zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych związanych z ochroną flory i fauny, stworzą warunki do osiągania sukcesów na miarę ich możliwości.

zajecia2_450

 

Organizowane zajęcia umożliwiają uczniowi:

·          projektowanie i prowadzenie obserwacji i doświadczeń biologicznych i chemicznych,

zajecia3_450 

 

 

·          doskonalenie umiejętności pracy z mikroskopem i wykonywania preparatów mikroskopowych,

zajecia4_450

zajecia5_450

 

·              doskonalenie umiejętności zdobywania wiedzy metodą technik komputerowych i korzystania z Internetu, 

 

·              wykorzystanie wycieczek w celu zdobycia umiejętności rozpoznania pospolitych gatunków drzew, krzewów, zwierząt, ptaków, grzybów, porostów itp.

 

zajecia6_450

 

·              oznaczenie gatunków pospolitych za pomocą kluczy do oznaczania roślin i zwierząt.

·              zrozumienie przyczyn i skutków ingerencji człowieka w świat przyrody,

 

   

 

  Barbara Zając –Kutek

 

 

« Powrót

Wejść : 6246677
Unikalnych : 5045992

Obecnie : 6
Zalogowanych : 0