:: RSS :: kontakt ::

Realizacja projektu krok po kroku

2011-05-16

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w ramach projektu „Krok po kroku – równamy do najlepszych”

Zajęcia „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” w Gimnazjum w Juszczynie.  

Uczniowie uczęszczający na zajęcia podzieleni są na dwie grupy ćwiczeniowe. Pierwszą - stanowią chłopcy, u których występuje wada wymowy. Uczęszczają na terapię logopedyczną. Zajęcia polegają na pracy indywidualnej, prowadzone są w gabinecie logopedycznym. Chłopcy pracują chętnie, ich frekwencja jest stuprocentowa.

Przystępują do ćwiczeń korygujących wady wymowy z motywacją, wykazują postępy - uczeń, u którego m.in. występował rotacyzm, opanował prawidłową realizację głoski [r], ale konieczne są dłuższe ćwiczenia utrwalające zmierzające do automatyzacji prawidłowych nawyków artykulacyjnych.

zajecia7_341 

 

 

Drugą grupę ćwiczeniową tworzą czterej gimnazjaliści, którzy wyrównują braki z języka polskiego. Praca z nimi polega przede wszystkim na doskonaleniu podstawowych technik szkolnych. Na zajęciach kształcą czytanie ze zrozumieniem, utrwalają zasady poprawnej pisowni, rozwijają sprawność językowo-stylistyczną oraz kształcą umiejętności słuchowo-językowe.

zajecia8_376

 

Uczniowie z zainteresowaniem wykonują ćwiczenia, korzystając z materiałów dydaktycznych, które otrzymali. Bazują na zeszycie ćwiczeń „Czytanie ze zrozumieniem” z serii „Ortograffitti”, który zawiera oryginalne teksty (często zabawne, wzbudzające duże zaciekawienie uczniów) oraz atrakcyjną obudowę metodyczną (m.in. nagrania dźwiękowe, ćwiczenia o charakterze gier, zagadek językowych). Uczniowie pracują z dużym zaangażowaniem, co z pewnością wpłynie na podniesienie ich kompetencji językowych.

 

zajecia9_370

 

 

Beata Bałos

 

 

 

« Powrót

Wejść : 6246594
Unikalnych : 5045909

Obecnie : 8
Zalogowanych : 0