:: RSS :: kontakt ::

Realizacja projektu krok po kroku

2011-06-03

Zajęcia pozalekcyjne (interdyscyplinarne)   „Monografia mojej miejscowości”  w Gimnazjum w Grzechyni

Zajęcia pozalekcyjne (interdyscyplinarne) „Monografia mojej miejscowości” w Gimnazjum w Grzechyni

                      Zajęcia (24 godz.) realizowane były w terminie od 14 lutego – 20 kwietnia 2011 r. Zajęciami tymi objętych było 16 uczniów gimnazjum. Odbyło się 10 zajęć w wymiarze od 1 - 4 godz. w szkole i poza szkołą. 

 

W ramach w/w zajęć:

  • przeprowadzono wywiady z mieszkańcami wsi
  • zorganizowano dla gimnazjum pokaz multimedialny na temat: ”Znani mieszkańcy mojej miejscowości i ich wkład w rozwój społeczności lokalnej"
  • zwiedzono Izbę Regionalną im. E. Wacyka w Makowie Podhalańskim
  • opracowano historię szkoły na podstawie kronik szkolnych, odnaleziono najstarszą kronikę szkoły od roku 1853

 

  mono1_450

 

Ponieważ celem zajęć jest zebranie i opracowanie różnych źródeł historycznych dotyczących historii naszej miejscowości, uczniowie zostali podzieleni na 4 grupy zadaniowe po 4 osoby każda. Grupom tym przydzielono następujące   zadania:

Grupa1 - zebranie informacji o naszej miejscowości poprzez wywiady z mieszkańcami wsi (efektami pracy są sprawozdania z przeprowadzonego wywiadu z p. M. Polak oraz z p. E. Małysą.)

Grupa 2 - opracowanie historii szkoły na podstawie kronik szkolnych II poł. XIX wieku-    

Grupa3 - opracowanie biografii znanych ludzi naszej miejscowości i ich wkład w rozwój naszego regionu (pokaz multimedialny w gimnazjum wzbogacony  zaproszeniem, jednego z bohaterów-  p. Stanisława Bałosa – artystę  rzeźbiarza)

mono2_567

 

Grupa 4- opracowanie historii budowy kaplicy na podstawie Księgi Pamiątkowej oraz wywiadu środowiskowego

mono3_450

 

              Ponadto każda z grup potrafi w większym czy mniejszym stopniu pracować z różnymi źródłami historycznymi, przeprowadzać wywiady, opracowywać zdobyte wiadomości
w formie sprawozdań oraz dokumentować zdobyte informacje poprzez przypisy. Uczniowie w stopniu dobrym i bardzo dobrym pracują w następujących programach: Word, Power Point.

Niektórzy nabyli także umiejętność prezentowania swojej pracy na forum szkoły.

 

                                                                                                                                                         

 

  Krystyna Białończyk

 

 

 

« Powrót

Wejść : 6246590
Unikalnych : 5045905

Obecnie : 6
Zalogowanych : 0