:: RSS :: kontakt ::

Realizacja projektu krok po kroku

2011-06-14

„Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” w Gimnazjum w Grzechyni - zadanie 13.

          Cześć zajęć dotyczących tego zagadnienia poświęcone zostało uczniowi klasy I gimnazjum, mającemu specyficzne problemy w nauce czytania i pisania. Praca z nim polegała przede wszystkim na doskonaleniu podstawowych technik szkolnych. Podczas 16 godzin wspólnych zajęć ćwiczył on czytanie ze zrozumieniem, poznawał i utrwalał podstawowe zasady ortograficzne, które następnie stosował w pisowni.

Z zainteresowaniem wykonywał różnego rodzaju ćwiczenia, korzystając ze środków dydaktycznych, które otrzymał. W swojej pracy wykorzystywał zeszyty ćwiczeń z serii „Ortograffitti”, swoją wiedzę i umiejętności w zakresie ortografii rozwijał również  poprzez gry dydaktyczne, układanki.

  Percepcję wzrokową i słuchową uczeń doskonalił  ćwicząc w pracowni komputerowej z programem edukacyjnym „Dyslektyk 2”. Różnorodność gier pozwalała sprawdzić różne deficyty ucznia wymagające systematycznej nad nimi pracy.

  Dzięki wytrwałości, chęci zmierzenia się z własną dysleksją i nauce poprzez zabawę uczeń czynił widoczne postępy, a problemy ortograficzne nie były już dla niego takie straszne.

Justyna Jopek

                                                                                   

 

« Powrót

Wejść : 6246676
Unikalnych : 5045991

Obecnie : 9
Zalogowanych : 0