:: RSS :: kontakt ::

Realizacja projektu krok po kroku

2011-06-14

„Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” w Gimnazjum w Grzechyni - zadanie nr 13.

Zajęcia odbywają się systematycznie raz w tygodniu. Są przeznaczone dla uczennicy z niedosłuchem odbiorczym, obustronnym, dużego stopnia. Głównym celem zajęć jest pomoc uczennicy z trudnościami w nauce w zrozumieniu i stosowaniu matematyki na co dzień oraz usprawnianie koordynacji wzrokowo – słuchowej.

  W czasie spotkań dziewczynka doskonali podstawowe umiejętności w liczeniu pamięciowym, rozwija wyobraźnię i myślenie abstrakcyjne poprzez gry, układanki logiczne, tangramy. Uczennica utrwala podstawowe pojęcia, reguły i zasady matematyczne, odszukuje danych i szukanych w zadaniach tekstowych, planuje rozwiązanie zadania rozbijając je na mniejsze części, ćwiczy umiejętność rozwiązywania zadań geometrycznych, ćwiczy koncentrację uwagi nad matematycznym tekstem . Zajęcia mają na celu również usprawnić techniki myślenia przestrzennego i kategorie upływu czasu , korzystać z wiedzy matematycznej w życiu codziennym.

 

Regina Wrona

« Powrót

Wejść : 6246588
Unikalnych : 5045903

Obecnie : 6
Zalogowanych : 0