:: RSS :: kontakt ::

Ogłoszenia

2016-01-14

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Wieprzec w gminie Maków Podhalański

GK. 6722.1.2016                                                                                                              Maków Podhalański, dnia 14.01.2016

 

 

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Wieprzec w gminie Maków Podhalański


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.199 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejska w Makowie Podhalańskim uchwały Nr VI.44.2015 z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Wieprzec w gminie Maków Podhalański. Zmiana planu obejmuje działkę o nr ewid. 1142/2.


Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu.


Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim
(34-220 Maków Podhalański; ul. Szpitalna 3) w terminie do: dnia 4 lutego 2016r.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

                                                                                                                                                                   

  Burmistrz Makowa Podhalańskiego
 

więcej »

2016-01-14

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Żarnówka w gminie Maków Podhalański

GK. 6722.2.2016                                                           Maków Podhalański, dnia 14.01.2016

 

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Żarnówka w gminie Maków Podhalański


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.199 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejska w Makowie Podhalańskim uchwały Nr VIII.60.2015 z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Żarnówka w gminie Maków Podhalański.


Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu.


Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim
(34-220 Maków Podhalański; ul. Szpitalna 3) w terminie do: dnia 4 lutego 2016r.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Burmistrza Makowa Podhalańskiego
 

więcej »

2015-12-15

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Burmistrz Makowa Podhalańskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony, którego przedmiotem jest nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 2.1375 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1B/00012797/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej, położona w obrębie Kojszówka w gminie Maków Podhalański składająca się z działek:

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] ... [63] [64] [65]   następna strona »

Wejść : 6230190
Unikalnych : 5032600

Obecnie : 6
Zalogowanych : 0