:: RSS :: kontakt ::

Ogłoszenia

2008-08-07

Ogłoszenie

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Maków Podhalański.

 

więcej »

2008-06-20

Ogłoszenie

Burmistrz Makowa Podhalańskiego ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie :
1. Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta: Maków Podhalański, wsi : Juszczyn, Kojszówka.
2. Punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości: miasta Maków Podhalański, wsi: Białka, Grzechynia, Juszczyn, Kojszówka.
3. Zmiany w tekście miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Białka, Żarnówka, Wieprzec, w Gmnie Maków Podhalański.

więcej »

2008-06-20

Ogłoszenie

Burmistrz Makowa Podhalańskiego ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej w Grzechyni os. Malikówka na odcinku 400 m.

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... [60] [61] 62 [63] [64] [65]   następna strona »

Wejść : 6230391
Unikalnych : 5032801

Obecnie : 10
Zalogowanych : 0