:: RSS :: kontakt ::

Realizacja projektu krok po kroku

2011-06-14

„Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” w Gimnazjum w Grzechyni - zadanie 13.

          Cześć zajęć dotyczących tego zagadnienia poświęcone zostało uczniowi klasy I gimnazjum, mającemu specyficzne problemy w nauce czytania i pisania. Praca z nim polegała przede wszystkim na doskonaleniu podstawowych technik szkolnych. Podczas 16 godzin wspólnych zajęć ćwiczył on czytanie ze zrozumieniem, poznawał i utrwalał podstawowe zasady ortograficzne, które następnie stosował w pisowni.

więcej »

2011-06-14

„Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” w Gimnazjum w Grzechyni - zadanie nr 13.

Zajęcia odbywają się systematycznie raz w tygodniu. Są przeznaczone dla uczennicy z niedosłuchem odbiorczym, obustronnym, dużego stopnia. Głównym celem zajęć jest pomoc uczennicy z trudnościami w nauce w zrozumieniu i stosowaniu matematyki na co dzień oraz usprawnianie koordynacji wzrokowo – słuchowej.

więcej »

2011-06-03

Zajęcia pozalekcyjne (interdyscyplinarne)   „Monografia mojej miejscowości”  w Gimnazjum w Grzechyni

Zajęcia pozalekcyjne (interdyscyplinarne) „Monografia mojej miejscowości” w Gimnazjum w Grzechyni

                      Zajęcia (24 godz.) realizowane były w terminie od 14 lutego – 20 kwietnia 2011 r. Zajęciami tymi objętych było 16 uczniów gimnazjum. Odbyło się 10 zajęć w wymiarze od 1 - 4 godz. w szkole i poza szkołą. 

 

więcej »

2011-05-27

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne - Wyjazdy naukowo-badawcze „Poznajemy parki narodowe” Ojcowski Parku Narodowy  7-8 maj 2011r.

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne - Wyjazdy naukowo-badawcze „Poznajemy parki narodowe” Ojcowski Parku Narodowy 7-8 maj 2011r.

W dniach 7- 8 maja 2011r. w ramach wyjazdu naukowo – badawczego „Poznajemy Parki Narodowe” zwiedziliśmy Ojcowski Park Narodowy.

W wyjeździe brało udział 45 uczniów z gimnazjów z Białki, Grzechyni i Juszczyna.

więcej »

2011-05-27

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w ramach projektu „Krok po kroku – równamy do najlepszych” „Warsztaty przyrodnicze” w Gimnazjum w Białce

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w ramach projektu „Krok po kroku – równamy do najlepszych” „Warsztaty przyrodnicze” w Gimnazjum w Białce

„Warsztaty przyrodnicze” w Gimnazjum w Białce odbywały się w kwietniu i maju bieżącego roku. Brało w nich udział 10 uczniów. Zasadniczym celem warsztatów była praca badawcza i eksperymenty w środowisku przyrodniczym. Podczas zajęć uczniowie nabywali umiejętności:

więcej »

2011-05-16

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w ramach projektu „Krok po kroku – równamy do najlepszych”

Zajęcia „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” w Gimnazjum w Juszczynie.  

Uczniowie uczęszczający na zajęcia podzieleni są na dwie grupy ćwiczeniowe. Pierwszą - stanowią chłopcy, u których występuje wada wymowy. Uczęszczają na terapię logopedyczną. Zajęcia polegają na pracy indywidualnej, prowadzone są w gabinecie logopedycznym. Chłopcy pracują chętnie, ich frekwencja jest stuprocentowa.

więcej »

2011-05-16

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w ramach projektu „Krok po kroku – równamy do najlepszych”

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w ramach projektu „Krok po kroku – równamy do najlepszych”

Zajęcia „ Warsztaty przyrodnicze”   w Gimnazjum w Juszczynie.

       

Celem przewodnim zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych „Warsztaty przyrodnicze” jest praca badawcza i eksperymenty w środowisku naturalnym oraz rozwój kompetencji naukowo- technicznych.

więcej »

2011-04-20

DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W RAMACH PROJEKTU  „ KROK PO KROKU – RÓWNAMY DO NAJLEPSZYCH

DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W RAMACH PROJEKTU „ KROK PO KROKU – RÓWNAMY DO NAJLEPSZYCH

 

Zajęcia dodatkowe z matematyki odbywają się w trzech gimnazjach w naszej gminie w: Białce, Grzechyni i Juszczynie.

Tematyką zajęć są: bryły i ich własności, origami matematyczne płaskie i przestrzenne, matematyczne wyszywanki, ułamki.

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] 3

Wejść : 6230165
Unikalnych : 5032575

Obecnie : 4
Zalogowanych : 0