:: RSS :: kontakt ::

Usunięcie drzew i krzewów

Sprawy dotyczące usuwania drzew i krzewów


budynek Urzędu Miejskiego - ul. Szpitalna 3
tel. (033) 874 97 42

 

Usunięcie drzew i krzewów gdy wnioskodawca jest władającym gruntem

 

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawcą jest właściciel nieruchomości

 

Termin odpowiedzi

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, gdy wnioskodawcą jest inwestorem w związku z planowaną inwestycją

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w sytuacji gdy wnioskodawcą jest inwestor w związku z planowaną inwestycją


Termin odpowiedzi

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Wejść : 6230322
Unikalnych : 5032732

Obecnie : 8
Zalogowanych : 0