:: RSS :: kontakt ::

Zajęcie pasa drogowego

Sprawy dotyczące zajęcia pasa drogowego


budynek Urzędu Miejskiego - ul. Szpitalna 3

 

Uzyskanie zezwolenia na lokalizację urządzeń w pasie drogowym

 

Wymagane dokumenty

  • Wniosek do Burmistrza Miasta o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzenia lub obiektu w pasie drogowym

Załączniki:

  • podkład mapowy do celów projektowych z proponowanym przebiegiem urządzenia w pasie drogowym,
  • kopia decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu z załącznikiem graficznym,
  • warunki techniczne z Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (w przypadku wykonania przyłącza wodociągowego, sanitarnego),
  • warunki techniczne z Zakładu Energetycznego Wadowice SA (w przypadku wykonania przyłącza energetycznego),

Opłaty

opłata skarbowa

za wniosek - 5,00 zł.
za każdy załącznik - 0,50 zł.

Termin odpowiedzi

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłata skarbowa:

za odwołanie - 5,00 zł.
za każdy załącznik - 0,50 zł.

 

Uzyskanie zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego

 

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego

Załączniki:

  • Podkład mapowy (lokalizacja robót) z wyliczoną powierzchnią na zajęcie.

Opłaty

opłata skarbowa

za wniosek - 5,00 zł.
za każdy załącznik - 0,50 zł.
opłata skarbowa za wydanie zezwolenia: 76,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć złotych)


Termin odpowiedzi

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłata skarbowa:

za odwołanie - 5,00 zł.

za każdy załącznik - 0,50 zł.
 

Wejść : 6230295
Unikalnych : 5032705

Obecnie : 19
Zalogowanych : 0