:: RSS :: kontakt ::

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Zezwolenie na utrzymywanie psa
rasy uznawanej za agresywną

budynek Urzędu Miejskiego - ul. Szpitalna 3

 

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną,
  • oświadczenie, że wnioskodawca zna wymagania danej rasy psa dotyczące warunków utrzymania i pielęgnacji.


Opłata skarbowa

za wniosek – 5,00 zł,
za każdy załącznik – 0,50 zł,
za zezwolenie – 76,00 zł


Termin odpowiedzi

Do 30 dni


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Opłata skarbowa

za odwołanie - 5,00 zł,
za każdy załącznik - 0,50 zł

Wejść : 6230244
Unikalnych : 5032654

Obecnie : 12
Zalogowanych : 0