:: RSS :: kontakt ::

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

Sprawy dotyczące ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

budynek Urzędu Miejskiego - ul. Szpitalna 3
tel. (033) 874 97 42
 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zamieszczony w dziale do pobrania) wraz z kartą informacyjną (lub raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć obligatoryjnie wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko)
 

Termin odpowiedzi

Do 60 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Wejść : 5936644
Unikalnych : 4791746

Obecnie : 5
Zalogowanych : 0