:: RSS :: kontakt ::

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Opłata skarbowa:


• za ustanowienie pełnomocnika - 17 zł
• za zaświadczenie - 17 zł


Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:


Opłatę skarbową wnosi się:


• gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim

lub


• bezgotówkowo na rachunek bankowy Gminy:
09879900010010010001140026 Bank Spółdzielczy w Jordanowie Oddział w Makowie Podhalańskim
 

Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia: 
 

OPŁATA DOT. ZEZWOLEŃ OPŁATĘ WNOSZĄ PRZEDSIĘBIORCY
525 zł do 4,5% alk. oraz piwo rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie do 4,5% alk. i piwo) oraz przedsiębiorcy,którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł
525 zł 4,5%-18% alk. (bez piwa) rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie 4,5%-18% alk. bez piwa) oraz przedsiębiorcy,którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł
2100 zł powyżej 18% alk. rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie powyżej 18% alk.) oraz przedsiębiorcy,którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77 000 zł
1,4% wartości sprzedaży do 4,5% alk.oraz piwo którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł
1,4% wartości sprzedaży 4,5%-18% alk. (bez piwa) którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł
2,7% wartości sprzedaży powyżej 18% alk. którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł

Opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się:


• gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim
• bezgotówkowo na rachunek bankowy Gminy:
09 87 99 00 01 00 10 01 00 01 14 00 26 Bank Spółdzielczy w Jordanowie oddział Maków Podhalański.
 

Na przelewie należy dokładnie wpisać nr zezwolenia.


Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia jednorazowego: 

OPŁATA
1/12 rocznej opłaty za zezwolenie stałe

 
DOT. ZEZWOLEŃ
43,75 zł do 4,5% alk. oraz piwo
43,75 zł 4,5%-18% alk. (bez piwa)
175 zł powyżej 18% alk. 

 

 

 

Opłatę za korzystanie z zezwolenia jednorazowego wnosi się:


• gotówką w kasie urzędu
• bezgotówkowo na rachunek bankowy Gminy:
09 87 99 00 01 00 10 01 00 01 14 00 26 Bank Spółdzielczy w Jordanowie oddział Maków Podhalański.
Na przelewie należy dokładnie wpisać nr zezwolenia.


Ważne terminy:
 

 

TERMIN OBOWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCY SKUTEK NIEDOPEŁNIENIA
do 31 stycznia każdego roku Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (sprzedaż brutto zawiera VAT i akcyzę). wygaśnięcie zezwolenia
do
31 stycznia,
31 maja,
30 września
każdego roku
 

Przedsiębiorca wnosi 3 ratalne opłaty za korzystanie z zezwoleń na rachunek bankowy albo w kasie Urzędu.

 
UWAGA - wyjątki:
 

- w roku otrzymania zezwolenia opłatę wnosi się jednorazowo, przed jego odbiorem, w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
- w roku kończącym ważność zezwolenia opłatę wnosi się jednorazowo, w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia - w terminie do 31 stycznia.
 

wygaśnięcie zezwolenia
-------------------
 

nie wydanie zezwolenia
 

-------------------
wygaśnięcie zezwolenia

 

14 dni
od dnia powstania zmiany
 
Przedsiębiorca zobowiązany jest do zgłaszania organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu. cofnięcie zezwolenia

 

Terminy odwołań:


Stronie przysługuje prawo złożenia odwołania od decyzji organu zezwalającego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 

Wejść : 6230408
Unikalnych : 5032818

Obecnie : 12
Zalogowanych : 0