:: RSS :: kontakt ::

22.02. – 05. 04. 2011.

 

1. Przeprowadziłem konsultacje z zarządem OSP Maków w sprawie użyczenia części budynku i pozyskania środków finansowych na remont pomieszczeń. Uzyskałem też akceptację dla tej propozycji na walnym zebraniu straży w Makowie.


2. Doprowadziłem do zakończenia konsultacje dotyczące przedłużenia ulicy Bema. Zaakceptowana została ostateczna wersja projektu drogi.


3. Odbyłem spotkanie z władzami Jordanowa w celu ustalenia współpracy przy składaniu wspólnego wniosku na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.


4. Uczestniczyłem w spotkaniu ze Stanisławem Sorysem, członkiem zarządu Województwa Małopolskiego, zorganizowanym przez Starostę Suskiego, gdzie rozmawialiśmy na temat nowej perspektywy finansowej 2014 -2020.


5. Odbyłem rozmowę z dyrektorem ZOZ –u w Suchej Beskidzkiej na temat perspektyw inwestycyjnych na terenie szpitala w Makowie Podhalańskim.


6. Odbyłem szereg konsultacji dotyczących „kanału ulgi” w Białce, które jednak dotychczas nie dały ostatecznego rezultatu.


7. Został rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż budynku po szkole podstawowej w Juszczynie Polany, jednak kupujący odstąpił od transakcji.


8. 17 marca odbył się Gminny etap Konkursu Recytatorskiego.


9. 22 marca uczestniczyłem w eliminacjach gminnych Konkursu BRD.


10. Przeprowadziłem rozmowy z panią kierownik GDDKiA rejonu Wadowice w sprawie perspektywy przebudowy mostu w Białce, remontu drogi krajowej nr 28, organizacji ruchu w obrębie Szkoły Podstawowej w Makowie oraz sygnalizacji świetlnej w Makowie.


11. Uczestniczyłem w forum wójtów i burmistrzów, gdzie rozmawiałem z Wojewodą Małopolskim, Stanisławem Kracikiem, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Jerzym Millerem oraz parlamentarzystami na temat sytuacji Gminy Maków Podhalański (zniszczenia spowodowane powodzią, stan cieków wodnych, sytuacja finansowa gminy, sieć szkół, stany prawne dróg gminnych).


12. Odbyłem konsultacje z wójtem Zawoi dotyczące strategii i kierunku rozwoju naszych gmin.


13. 31 marca podpisałem w Urzędzie Marszałkowskim umowę na remont elewacji dawnego ratusza w Makowie.


14. Odbyłem konsultacje z komendantem powiatowym Zbigniewem Maronem w sprawie możliwości współfinansowania termomodernizacji budynku komendy powiatowej w Suchej Beskidzkiej.


15. 4 kwietnia podpisałem akt notarialny potwierdzający wymianę działek w Kojszówce, co umożliwia budowę boiska w tej miejscowości.


16. W ramach zebrań wiejskich i osiedlowych przeprowadziłem wybory sołtysów i przewodniczących rad osiedli oraz wybory rad sołeckich we wszystkich miejscowościach naszej gminy. Omówiłem z mieszkańcami sytuację finansową i perspektywy rozwoju gminy.


17. Podczas zebrań mieszkańcy gminy zgłosili zadania w swoich miejscowościach. Spośród tych zadań radni wskazali priorytety i w najbliższym czasie odbędzie się objazd Komisji złożonej z radnych i pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej w celu stwierdzenia możliwości i zasadności wykonania wskazanych robót.


18. Przeprowadziłem Rady Społeczne w Ośrodku Zdrowia w Makowie i w Juszczynie oraz uczestniczyłem w Radzie Społecznej ZOZ-u w Suchej Beskidzkiej.


19. Odbyłem naradę z dyrektorami szkół, gdzie przedstawiłem wytyczne do arkuszy organizacyjnych placówek na rok szkolny 2011/2012.


20. Zmieniłem nazwę „Dni Makowa” na „ Dni Ziemi Makowskiej”, aby wszyscy mieszkańcy naszej gminy czuli się ich gospodarzami.


21. W ramach podpisanej w styczniu umowy zakupione zostało wyposażenie świetlic (nagłośnienie, krzesła, gry, telewizory itp.).

22. Marszałek Województwa Małopolskiego przydzielił gminie Maków dotację na budowę „Orlika”. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na budowę obiektu.

 

 

Wejść : 6230308
Unikalnych : 5032718

Obecnie : 20
Zalogowanych : 0