:: RSS :: kontakt ::

06.04. - 06.05.2011.

1. 9 kwietnia odbyło się w Makowie sprzątanie brzegów Skawy. Burmistrz, radni, strażacy oraz liczni mieszkańcy Makowa aktywnie uczestniczyli w akcji.


2. 11 kwietnia burmistrz odbył kolejne rozmowy z dyrektorem RZGW w Krakowie. Uzyskał obietnicę umocnienia brzegu Skawy w okolicy mostu w Białce, natomiast ze względu na brak środków RZGW nie przewiduje umocnień brzegów oraz czyszczenia potoków.


3. 11 kwietnia burmistrz odebrał z rąk wojewody małopolskiego promesę na budowę placów zabaw w Makowie Dolnym i Żarnówce w ramach programu „Radosna Szkoła”.


4. 12 kwietnia burmistrz odbył rozmowę z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Ze względu na ograniczenie planów inwestycyjnych przez rząd wykonanie obwodnicy Makowa nie będzie możliwe w najbliższych latach, jednak dla usprawnienia przejazdu przez miasto GDDKiA poprawi działanie sygnalizacji świetlnej oraz zorganizuje pas do lewoskrętu z drogi głównej w kierunku Grzechyni.


5. 12 kwietnia rada LGD „Podbabiogórze” zaakceptowała wszystkie projekty złożone przez gminę Maków Podhalański i skierowała do Marszałka Województwa Małopolskiego
 Budowa parkingu przy ośrodku zdrowia w Makowie.
 Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Białce – Gronie i w Grzechyni.
 Budowa oświetlenia ulicznego Juszczyn – Skawica Rotnia i Juszczyn Kachnówka – stadion LKS „Naroże”.
 Budowa mostu na osiedlu Mirochowa / Grzechynkowa w Juszczynie.
 Budowa boiska sportowego w Kojszówce.


6. 17 kwietnia burmistrz jako juror uczestniczył w konkursie palm w Juszczynie.


7. 19 kwietnia rozdane zostały nagrody w Gminnym Konkursie Plastycznym. Burmistrz wręczył upominki w trzech kategoriach wiekowych w rozbiciu na techniki plastyczne.


8. Tego samego dnia uroczyście wręczył upominki na Powiatowym Konkursie BRD, który w tym roku odbywał się na makowskiej hali sportowej.


9. 20 kwietnia odbyło się spotkanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawie domów położonych na terenach osuwisk, gdyż wciąż czekamy na decyzje w oparciu o wykonane ekspertyzy geotechniczne.


10. 21 kwietnia burmistrz spotkał się w Urzędzie Wojewódzkim z panią dyr. M. Lechowicz i z dyr. S. Pajorem, aby doprecyzować formy pomocy dla poszkodowanych w wyniku osuwisk na terenie naszej gminy.


11. Od 26 kwietnia rozpoczęła się w Makowie akcja przywracania nawierzchni dróg do stanu sprzed robót kanalizacyjnych. W pierwszej kolejności odbudowana będzie trasa na „Międzynarodowy Bieg Uliczny po Ziemi Makowskiej”.


12. Trwa remont drogi na Zagórze w ramach środków uzyskanych z MSWiA.


13. 29 kwietnia w związku z beatyfikacją Sługi Bożego Jana Pawła II odbyły się okolicznościowe uroczystości: Wieczornica w SP Żarnówka oraz koncert „Santo Subito” pod patronatem Burmistrza Makowa, Burmistrza Suchej i Starosty Suskiego.


14. 3 maja odbyła się Msza Św. za Ojczyznę wraz z przemarszem do miejsc pamięci w Makowie, gdzie delegacje złożyły uroczyście wieńce i kwiaty. Liczne poczty sztandarowe i orkiestra dęta uświetniły uroczystość. Młodzież z „Polany Makowskiej” rozdawała biało-czerwone chorągiewki i baloniki.


15. Również 3 maja w Juszczynie Ochotnicza Straż Pożarna poświęciła nowy sztandar. Pan burmistrz, zaproszeni goście i strażacy wbili w drzewiec pamiątkowe gwoździe.


16. 5 maja odbyło się nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „Eko-Skawa” z udziałem burmistrza Makowa, wójta Zawoi i prezesa spółki. Omówione zostały działania i kierunki inwestycyjne firmy. Gmina Maków Podhalański zwiększyła kapitał spółki o kolejne 497 udziałów przeznaczonych w większości na pokrycie kosztów niekwalifikowanych w ramach projektu ”System wodno-kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy na terenie Miasta i Gminy Maków Podhalański”.


17. 7 maja burmistrz uczestniczył w walnym zebraniu Związku Podhalan, W wyniku wyborów władzę w Związku powierzono dotychczasowemu zarządowi, wyrażając aprobatę dla działań w mijającej kadencji.


18. 8 maja obchodzony był Dzień Strażaka w Gminie Maków Podhalański. Poczty sztandarowe wszystkich jednostek OSP w Gminie uroczyście przemaszerowały spod makowskiej remizy do kościoła, gdzie odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji strażaków. Następnie odbył się apel na dziedzińcu przed remizą, wręczono odznaczenia, starosta suski, burmistrz Makowa, ksiądz kapelan oraz komendant powiatowy PSP wygłosili okolicznościowe przemówienia.


19. Na terenie miasta zamontowane zostały nowe ławki z napisem „Maków Podhalański”, obok nich znalazły się nowe kosze na śmieci. W najbliższym czasie podobne ławki znajdą się na terenie wiosek. Napis „Gmina Maków Podhalański” – wspólny dla wszystkich - ma podkreślać jedność gminy.


20. Pozyskane zostały pieniądze na szkolenie urzędników Urzędu Miejskiego w Makowie. Wszystko po to, aby nasi mieszkańcy byli obsługiwani kompetentnie i sprawnie.


21. Trwa uzgadnianie arkuszy organizacyjnych szkół na nowy rok szkolny. Burmistrz zatwierdzi je przed końcem maja.


22. Burmistrz zawnioskował też do Rady Miejskiej o ustanowienie stypendium dla wybitnie uzdolnionej młodzieży. W naszej gminie mieszkają osoby osiągające sukcesy sportowe w mistrzostwach Polski oraz inni, z których osiągnięć wszyscy jesteśmy dumni. Warto ich wspierać i zachęcać do promowania Naszej Gminy.
 

Wejść : 6230312
Unikalnych : 5032722

Obecnie : 13
Zalogowanych : 0