:: RSS :: kontakt ::

22.06 – 31.08 2011


1. 22 czerwca na stadionie LKS „Tempo” w Białce odbył się turniej piłki nożnej strażaków zawodowych z Euroregionu Beskidy. Burmistrz wręczył zwycięzcom puchar, a pozostałym drużynom pamiątki z naszej gminy.

2. 28 czerwca burmistrz uczestniczył w walnym zebraniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w Krakowie. Wybrano nowe władze stowarzyszenia na kolejną kadencję.

3. 28 czerwca burmistrz uczestniczył w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast. Poruszano m.in. kwestie wprowadzania w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości.

4. 30 czerwca w siedzibie LGD opiniowane były wnioski osób indywidualnych o dofinansowanie innowacji w zakresie działalności pozarolniczej.

5. przeprowadzono konsultacje i postępowanie przetargowe dotyczące dowozu dzieci do szkół ( wygrał „Beskidus”).

6. 22 lipca burmistrz przeprowadził rozmowy na temat formy i zakresu merytorycznego audycji radiowej o Makowie zaplanowanej na otwarcie TKB.

7. 25 lipa gościła w Juszczynie i w Makowie grupa młodzieży z Czarnogóry, która została zaproszona do Polski w ramach Festiwalu Dzieci Gór i współpracuje z zespołem „Zbyrcok”.

8. W okresie poprzedzającym Tydzień Kultury Beskidzkiej regularnie działał Społeczny Komitet Organizacyjny TKB, któremu przewodniczył burmistrz. Zadaniem komitetu była koordynacja wszelkich działań związanych z występami i imprezami towarzyszącymi.

9. 27 lipca grupa mieszkańców Juszczyna wraz z burmistrzem podziwiała występ zespołu „Zbyrcok” na scenie w MOSiR w Nowym Sączu.

10. 27 lipca burmistrz uczestniczył w walnym zgromadzeniu Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy.

11. 29 lipca na zamku w Suchej Beskidzkiej obchodzone było Święto Policji. Wręczono awanse, odznaczenia, listy gratulacyjne i dyplomy. Burmistrz podziękował policjantom za ofiarną służbę.

12. 30 lipca burmistrz otwarł XI Plener Malarsko-Rzeźbiarski w Makowie Podhalańskim. Od tego momentu przez cały tydzień artyści tworzyli dzieła, która podziwiać można było na wystawie poplenerowej.

13. W dniach 30 lipca – 7 sierpnia w Makowie odbywał się Tydzień Kultury Beskidzkiej. W tym roku udało się przyciągnąć na występy znacznie liczniejszą grupę widzów dzięki atrakcyjnym nagrodom ufundowanym przez miejscowych sponsorów, których spis umieszczony jest na stronie internetowej urzędu.

14. 1 sierpnia burmistrz uczestniczył w odbiorze technicznym wyremontowanej elewacji starego ratusza w Makowie.

15. 2 sierpnia również z udziałem burmistrza nastąpił odbiór prac w makowskiej remizie.

16. 8 sierpnia burmistrz odebrał w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie promesę na remont mostu w Kojszówce na kwotę 120 000 zł.

17. 8 sierpnia burmistrz podpisał umowę z marszałkiem województwa na dofinansowanie remontu budynku OSP w Makowie Podhalańskim.

18. W okresie wakacyjnym burmistrz podpisał szereg umów notarialnych związanych z nabywaniem nieruchomości dla poszkodowanych w wyniku osunięć ziemi w 2010 roku. Trwają również remonty w uszkodzonych budynkach.

19. 20 sierpnia nastąpiło uroczyste otwarcie boiska piłkarskiego w Grzechyni. Burmistrz wręczył prezesowi LKS „Grom” z Grzechyni okolicznościową statuetkę i przekazał obiekt w użytkowanie klubowi.

20. 25 sierpnia burmistrz odbył rozmowę z wójtem Zawoi w sprawie perspektyw rozwoju spółki Eko-Skawa i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej.

21. 26 sierpnia odbyła się narada z dyrektorami szkół z terenu gminy Maków. Ustalono zasady funkcjonowania przedszkoli, przyjęto aneksy do arkuszy organizacyjnych szkół.

22. 27 sierpnia w Stryszowie miał miejsce Międzynarodowy Złaz Samorządowców, w którym pod przewodnictwem burmistrza uczestniczyli przedstawiciele naszej gminy.

23. 28 sierpnia na stadionie LKS „Tempo” w Białce odbyły się Dożynki Gminne. Prezentowane były wieńce dożynkowe, okolicznościowe przyśpiewki, oficjalne przemówienia i występy zespołów. Duże zainteresowanie budził ogródek z żywymi zwierzętami.

24. Trwa budowa parkingu przy Miejskim Ośrodku Zdrowia, „Orlika”, mostu na Carchli w Grzechyni i remontowane są świetlice w Żarnówce, Grzechyni i Juszczynie.

25. 29 sierpnia burmistrz odbył kolejną rozmowę z dyrektorem ZOZ w sprawie wspólnego finansowania inwestycji na terenie szpitala w Makowie.

26. 30 sierpnia w Krakowie doszło do spotkania z dyrekcją PKP S.A. Burmistrz negocjował warunki przejęcia terenów kolejowych zajętych pod drogę, remontu budynku dworca PKP w Makowie oraz poprawy infrastruktury kolejowej.

27. W wyniku odbytych z dyrektorem „Tauronu” rozmów, wymienionych zostało 20 lamp oświetlenia ulicznego, zostaną wymienione latarnie na makowskim rynku. Negocjacje dotyczące kolejnych inwestycji trwają.

28. W dniach 04-06 sierpnia gościliśmy w Makowie przyjaciół z zaprzyjaźnionej gminy Mezotur z Węgier. Mieli okazję podziwiać występy w ramach TKB, zwiedzili Kraków, objechali Maków bryczką i podziwiali panoramę Gminy z Makowskiej Góry.

29. Wykonane zostały place zabaw w Makowie Dolnym i Żarnówce w ramach programu „Radosna szkoła”, tym samym przy wszystkich szkołach w naszej gminie są już place zabaw dla dzieci.
 

Wejść : 6230177
Unikalnych : 5032587

Obecnie : 5
Zalogowanych : 0