:: RSS :: kontakt ::

01.09 – 12.10. 2011.

1. 4 września burmistrz z przewodniczącym Rady Miejskiej uczestniczyli w odpuście parafialnym w Juszczynie.
 

2. Tego samego dnia w Bieńkówce odbywały się Dożynki Powiatowe. Koło Gospodyń z Białki wygrało konkurs na Wieniec dożynkowy,

a panie z Juszczyna zajęły trzecie miejsce. Ponadto przedstawiciele gminy Maków otrzymali szereg wyróżnień i nagród.
 

3. 5 września odbyły się konsultacje dotyczące dotacji dla gminy Stryszawa na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych , z którego korzystają także nasi mieszkańcy. (Burmistrz zadeklarował pomoc w kwocie 8 000 zł).
 

4. 5 września burmistrz uczestniczył w spotkaniu z "Polaną Makowską", gdzie omawiane były perspektywy dla zespołu, zasady funkcjonowania i oczekiwania stawiane członkom grupy.
 

5. 7 września rozpoczęła się kontrola w MOPS związana z wydatkowaniem środków przekazanych przez wojewodę na pomoc społeczną. Kontrolerzy pracowali tydzień i nie stwierdzili żadnych uchybień.
 

6. 9 września burmistrz uczestniczył w pikniku profilaktycznym zorganizowanym w Zawoi.
 

7. 10 września miał miejsce Terenowy Wyścig Rowerowy połączony z piknikiem rodzinnym. Na starcie stanęło ponad 150 zawodników w kilku kategoriach. Liczne atrakcje towarzyszące przyciągnęły całe rodziny nawet z odległych części naszej gminy.
 

8. 10 września na stadionie MKS "Babia Góra" w Suchej Beskidzkiej rywalizowali strażacy ochotnicy z całego powiatu suskiego. Nie zabrakło też reprezentantów gminy Maków.
 

9. 12 września odbyło się posiedzenie Zarządu Miejskiego OSP w Makowie. Omówione zostały plany inwestycyjne poszczególnych jednostek oraz zakres działań planowanych w najbliższej perspektywie.
 

10. 13 września burmistrz uczestniczył w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Markiem Sową. Inicjatorem posiedzenia był starosta suski, który zaprosił wszystkich wójtów i burmistrzów z terenu powiatu.
 

11. 14 września burmistrz uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami Białki zainteresowanymi regulacją stanu prawnego drogi przy "Spólnocie". Udało się wypracować kompromis.
 

12. 15 września w "Halniaku" odbyło się spotkanie par małżeńskich, które w tym roku obchodzą złoty jubileusz. Z tej okazji prezydent Bronisław Komorowski za pośrednictwem burmistrza Makowa przekazał "Medale za długoletnie pożycie małżeńskie". Były życzania, kwiaty, wspólne zdjęcia i sympatyczne rozmowy przy kawie.
 

13. 16 września w ramach "Jesieni Babiogórskiej" w Zawoi odbyła się konferencja dotycząca tradycyjnych form Hodowli oraz perspektyw dla rolnictwa w naszym regionie.
 

14. 19 września burmistrz brał udział w konferencji na temat zasad wprowadzania nowych zasad zagospodarowania odpadów w oparciu o nową "ustawę śmieciową".
 

15. 22 września w Krakowie doszło do spotkania burmistrza Makowa z marszałkiem Stanisławem Sorysem odpowiedzialnym w Województwie Małopolskim za rozdział środków unijnych w ramach PROW i MRPO.
 

16. 26 wrześnie burmistrz zaprosił przedstawicieli Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej nr2 w Makowie. Rozmowa dotyczyła perspektywy likwidacji placówki. Rodzice nie zaakceptowali propozycji pozostawienia klas 0 -3 w istniejącej szkole, zadeklarowali chęć rozmów ze stowarzyszeniem mającym poprowadzić szkołę od września 2012 roku.
 

17. 27 września burmistrz uczestniczył w Zgromadzeniu Związku Dorzecza Górnej Skawy. Omawiano przyszłość Rejonowej Sortowni Odpadów w Suchej, której gmina Maków jest współwłaścicielem.
 

18. 28 września burmistrz brał udział w posiedzeniu Powiatowego Centrum Przedsiębiorczości w Suchej Beskidzkiej.
 

19. 29 września w Krakowie doszło do spotkania burmistrza z kardynałem Stanisławem Dziwiszem.
 

20. 28 – 30 września w Bukowinie Tatrzańskiej odbywało się Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małoplski. Uczestniczyli w nim m.in. minister Aleksander Grad, minister Jerzy Miler, parlamentarzyści, przedstawiciele RIO i wielu ważnych dla saorządów instytucji.
 

21. 8 września doszło do inauguracji 11 już roku akademickiego w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej beskidzkiej.
 

Wejść : 6231258
Unikalnych : 5033660

Obecnie : 3
Zalogowanych : 0