:: RSS :: kontakt ::

12. 10. - 09.11.2011

1. 12. 10.Burmistrz wziął udział w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w związku z wprowadzaniem w życie ustawy o utrzymaniu czystości w gminach. Nowa ustawa nakłada szereg obowiązków na gminy i mieszkańców, podnosi koszty utrzymania czystości i zmusza do lepszej segregacji odpadów. Gmina poinformuje mieszkańców o zmianach w specjalnie opracowanej ulotce.
 

2. W październiku odbyły się w szkołach podstawowych i gimnazjum ślubowania uczniów klas pierwszych. Burmistrz brał udział w tych uroczystościach. Przekazał życzenia i czekolady dla nowych uczniów.
 

3. 15. 10. w Stryszawie odbył się Powiatowy Zjazd OSP i wybór nowych władz związku. Prezesem zarządu powiatowego OSP został starosta suski Tadeusz Gancarz, funkcję przejął po ustępującym Andrzeju Pająku.
 

4. 16. 10. Nastąpiło uroczyste otwarcie kompleksu sportowego „Orlik” w Makowie. Członek zarządu Województwa Małopolskiego pan Witold Latusek wraz z burmistrzem Makowa Podhalańskiego przekazali do użytkowania imponujący obiekt sportowy. Uroczystość uświetnili swoją obecnością liczni goście zaproszeni oraz mieszkańcy Naszej Gminy.
 

5. 17.10. Reprezentacje szkół z gminy Maków Podhalański wraz z burmistrzem wzięły udział w Biegu Papieskim organizowanym corocznie w Wieprzcu.
 

6. 19. 10. Burmistrz spotkał się z emerytowanymi nauczycielami z okazji Dnia Nauczyciela.
 

7. 20. 10. Nastąpił odbiór parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Makowie. Mieszkańcy gminy odwiedzający Urząd Miejski oraz ośrodek zdrowie nie będą musieli parkować samochodów w błocie
 

8. 21. 10 Doszło do spotkania z pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej, Domu Kultury i świetlic. Pracownicy referatu Promocji, Kultury i Sportu staną się od 1 listopada pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej i wspólnie z Biblioteką będą organizować życie kulturalne w Naszej Gminie.
 

9. 22. 10 Burmistrz uczestniczył w powiatowym „Hubertusie”, który odbywał się w Białce. Zawody jeździeckie o puchar burmistrza uświetnił pokaz jazdy w damskim siodle oraz występ Koła Gospodyń z Białki.
 

10. 27. 10 Nastąpiła inauguracja nowej siedziby Związku Kombatantów w budynku Urzędu Miejskiego. Burmistrz Makowa przywitał szacownych gości kawą i ciastkiem, żeby dobrze czuli się w nowej siedzibie. Dotychczasowa placówka obok Urzędu Miejskiego ze względu na stan techniczny przeznaczona jest do rozbiórki.
 

11. W "Zielonej Przystani" odbyła się konferencja na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Organizatorami były gminy: Maków Podhalański, Sucha Beskidzka oraz Zembrzyce.
 

12. Burmistrz Makowa podpisał w Urzędzie Marszałkowskim aneks do umowy na zakup wyposażenia świetlic w Żarnówce, Grzechyni i Juszczynie.
 

13. Odbyły się rozmowy z przedstawicielami GDDKiA, RZGW i wykonawcą mostu na Skawie w sprawie umocnienia brzegu rzeki w rejonie budowanego mostu. Fragment między mostem samochodowym i kolejowym został zniszczony w czasie ostatnich powodzi i woda zagraża miastu.
 

14. Burmistrz odbył kolejny etap rozmów z Dyrektorem ds. Nieruchomości w PKP na temat przejęcia przez gminę placu kolejowego i budynku dworca. Uważamy, że gmina nie powinna płacić za te nieruchomości, bo służą one celowi publicznemu, a nie komercji.
 

Wejść : 6230182
Unikalnych : 5032592

Obecnie : 5
Zalogowanych : 0