:: RSS :: kontakt ::

09.11. – 14.12. 2010

1. 10. i 11. 11. w Makowie miały miejsce obchody Święta Niepodległości. W sali OSP odbył się koncert połączony z wieczornicą, a 11.11. uroczysta Msza święta za ojczyznę z przemarszem i złożeniem kwiatów w miejscach pamięci.
 

2. 12.11. w Lachowicach odbył się powiatowy konkurs potraw „O złotą warzechę”. Panie z Koła Gospodyń w Białce uzyskały wyróżniene za wiśniową nalewkę.
 

3. 23.11. gmina kupiła ostatnią nieruchomość w ramach rządowego programu pomocy poszkodowanym w wyniku osunięcia się ziemi w 2010 roku. Pozostało jeszcze podjęcie uchwał przez Radę Miejską o zamianie z poszkodowanymi nieruchomości uszkodzonych na nowe oraz uchwał o odstąpieniu od dopłaty różnic w wartości zamienianych nieruchomości.
 

4. Na naradzie z dyrektorami szkół określone zostały zasady funkcjonowania sklepików w szkołach i dostępnego dla uczniów asortymentu. Omówiono też i dopracowano regulamin stypendium dla uzdolnionej młodzieży.
 

5. 18. 11. burmistrz brał udział w forum wójtów i burmistrzów poświęconym nowej perspektywie finansowej i zasadom korzystania ze środków unijnych.
 

6. Dokonaliśmy kilku odbiorów technicznych inwestycji gminnych: przedłużenie ulicy Bema, parking i most w Kojszówce, remont nawierzchni parkingu przy Zespole Szkół w Makowie.
 

7. 25.11. Komendant policji w Suchej Beskidzkiej prezentował, co udało się już wykonać w ramach remontu komendy powiatowej, w czym udział finansowy ma również nasza gmina.
 

8. 25.11 w sali OSP w Makowie w ramach Makowskich Dni Poezji odbył się wieczór autorski poety Wojciecha Bonowicza połączony z Konkursem Poezji Czytanej.
 

9. W Andrzejki Dom Kultury przygotował dla dzieci szereg atrakcji z tańcami, konkursami i koncertem.
 

10. W niedzielę 4.12. w Hali sportowej w Makowie odbył się Mikołajkowy turniej dla dzieci, rodzin i wszystkich chętnych.
 

11. W szkołach przeprowadzono konkursy matematyczne, o złote pióro, recytacji poezji w języku angielskim i niemieckim.
 

12. 6.12. W Filharmonii Krakowskiej Wręczone zostały wyróżnienia najlepszym uczestnikom konkursu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” W tym roku najlepsza okazała się grupa uczniów z Makowa.
 

13. 10. 12 w sali OSP w Makowie miał miejsce koncert charytatywny na rzecz Maćka – ucznia gimnazjum w Juszczynie, który choruje na białaczkę i wymaga kosztownej kuracji.
 

14. Trwają prace nad wnioskiem o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Białce.
 

15. Prowadzone są rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na temat przebiegu głównej nitki wodociągu w pasie drogi krajowej 28.
 

16. Zostały zakupione i są montowane nowe ozdoby świąteczne. Chcemy, aby w Makowie i we wszystkich wioskach naszej gminy panował radosny, świąteczny nastrój.
 

Wejść : 6230386
Unikalnych : 5032796

Obecnie : 13
Zalogowanych : 0