:: RSS :: kontakt ::

Inwestycje Gmina Maków Podhalański

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]    następna strona »


Uroczyste otwarcie wyremontowanego placu do gry wraz z utworzoną strefą rekreacyjno – turystyczną „Podbabiogórskie szachowiska” dla mieszkańców i turystów nastąpi w dniu 15.09.2013 i będzie połączone z obchodami stulecia istnienia i działalności Szkoły Podstawowej w Kojszówce, na które Burmistrz Makowa Podhalańskiego wraz z Dyrekcją Szkoły i Nauczycielami wszystkich serdecznie zapraszają.
Przewidywany program uroczystości:
• 12.00 – Msza Święta w Kościele Parafialnym w Kojszówce
• 13.00 – przemarsz do budynku szkoły
• 13.30 –powitanie gości, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, przemówienia dyrektora szkoły i gości
• 14.30 – część artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły
• 15.30 – biesiada przy muzyce – wystąpią:
-Zespół „Kojszowiacy”
- Schola
- Koło Gospodyń Wiejskich w Kojszówce
- uczniowie uzdolnieni muzycznie oraz zespół muzyczny
Organizatorzy proponują:
• wystawy starych fotografii i dokumentów
• prezentację multimedialną
• możliwość zakupu gadżetów okolicznościowych (koszulki, czapeczki, kubki, kalendarze itp.)
• loterię fantową dla dzieci
• korzystanie z placu zabaw
• bufet

 

 

W dniu 12.09.2013 roku, Rada Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” pozytywnie zatwierdziła dwa wnioski, złożone przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego Pana Pawła Salę o przyznanie pomocy finansowej, na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego programem PROW na lata 2007 – 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego, na działania:


  Remont nawierzchni placu do gry w piłkę siatkową oraz utworzenie strefy rekreacyjno – turystycznej „Podbabiogórskie szachowiska” dla mieszkańców i turystów przy Szkole Podstawowej w Kojszówce – ilość przydzielonych punktów – 71,00. Wnioskowana kwota pomocy to 80% kosztów kwalifikowanych wniosku tj. 47 029 złotych.

  Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żarnówce wraz ze strefą rekreacyjno-sportowo-turystyczną „Podbabiogórskie szachowiska” dla mieszkańców Gminy Maków Podhalański i turystów – ilość przyznanych punktów – 79,00. Wnioskowana kwota pomocy to 80% kosztów kwalifikowanych zadania tj. 452 971 złotych.

 

Teraz nasze wnioski zostaną przesłane do Urzędu Województwa Małopolskiego w Krakowie w celu weryfikacji dokumentacji oraz formalno-merytorycznej oceny wniosków.

 

 

SKATEPARK PRZY KOMPLEKSIE SPORTOWYM „ORLIK” W MAKOWIE PODHALAŃSKIM.

W dniu 28.05.2013 r. rozpoczął się kolejny etap prac związanych z budową skateparku przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym „ORLIK” w Makowie Podhalańskim związany z montażem wyposażenia. Prace prowadzi Firma „TECHRAMPS” z Krakowa, wyłoniona w procedurze przetargu nieograniczonego ustawy Prawa Zamówień Publicznych. Po dokonaniu odbioru prac budowlanych przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Suchej Beskidzkiej i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu, nastąpi uroczyste otwarcie i udostępnienie nowej inwestycji na terenie Makowa Podhalańskiego dla młodzieży.
Zadanie inwestycyjne związana z dostawą i montażem wyposażenia skateparku zostało zgłoszone przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego o przyznanie pomocy finansowej, na operacje z zakresu „Małych projektów” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego programem PROW na lata 2007 – 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego. Wartość dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji, lecz nie więcej niż 50 000 zł.
 

 

LETNIA CZYTELNIA PRZY MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM.

W dniu 12.04.2013 r. Firma Ogólnobudowlana Piotr Czarniak z Żarnówki zakończyła prace przy budowie letniej czytelni oraz skweru rekreacyjnego dla dzieci przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Podhalańskim ul. 3-go Maja 24.

Zakres prac obejmował:
- Prace rozbiórkowe
- Wykonanie ścieżek i chodników wewnętrznych
- Wykonanie drewnianej wiaty
- Wyposażenie skweru czytelniczo – rekreacyjnego
- Posadzenie zieleni i obsianie traw

Prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektowo – techniczną zatwierdzoną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.
Na realizację tej nowej inwestycji Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w ramach złożonego wniosku do LGD „Podbabiogórze” w ramach „małych projektów” z PROW na lata 2007- 2013,oraz podpisanej z Samorządem Województwa Małopolskiego umowy otrzyma dotację w wysokości 25000 zł.
Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim i skorzystania z księgozbiorów oraz nowo powstałej letniej czytelni.

 

 

Dwie promesy dla gminy Maków Podhalański na odbudowy po klęskach żywiołowych

W dniu wczorajszym w czasie spotkania przedstawicieli samorządów województwa małopolskiego z przedstawicielami władz szczebla centralnego i wojewódzkiego, Burmistrz Makowa Podhalańskiego otrzymał z rąk Włodzimierza Karpińskiego - sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz wojewody małopolskiego Jerzego Millera, dwie wysokie promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na łączną kwotę ponad 3 000 000 złotych.

 

Promesa na likwidację skutków powodzi

290 tysięcy złotych Burmistrz Makowa Podhalańskiego uzyskał na przeprowadzenie remontów mostów w drogach gminnych, które uległy uszkodzeniu w czasie powodzi w 2010 roku:

- most w ciągu drogi gminnej os. Błażyczkówka w Żarnówce;

- most w ciągu drogi gminnej ul. Żwirki i Wigury w Makowie Podhalańskim.

W chwili obecnej sporządzana jest niezbędna dokumentacja techniczno - kosztorysowa i w najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na przeprowadzenie opisanych remontów.

 

Promesa na realizację osłony przeciwosuwiskowej

Natomiast na ponad dziesięciokrotnie większą kwotę opiewa promesa na zabezpieczenie osuwiska wraz z ok. 200 metrowym odcinkiem ul. Moniuszki w Makowie Podhalańskim. Wniosek o dotację złożony przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego uzsykał pozytywną opinię Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Projetku "Osłona Przeciwosuwiskowa" i gmina Maków Podhalański uzyska ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji ponad 3 miliony złotych dotacji na to zadanie a otrzymane środki pozwolą na sfinansowanie zamierzonych do wykonania robót w 100 procentach.

Sukces Burmistrza jest tym większy, że jest to druga pod względem wielkości promesa w województwie małopolskim (jedynie gmina Gródek nad Dunajcem otrzymała wyższą dotację na dwa zadania) i jedyna promesa w naszym powiecie.

Nadmieniamy, że w zeszłym roku Burmistrz Makowa Podhalańskiego, w oparciu o środki pochodzące z budżetu Państwa, zlecił opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla tego zadania. W związku z tym w marcu ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie robót budowlanych.

KOSZE NA ODPADY SEGREGOWANE.

Na terenie wiosek wchodzących w skład Naszej gminy – Białka, Kojszówka, Wieprzec, Juszczyn, Grzechynia i Żarnówka trwa bezpłatne użyczanie koszy do selektywnej zbiórki odpadów segregowanych. Na każdy urzędowo nadany nr domu przypada jeden komplet koszy tj.: 1 szt. kosz koloru żółtego i 1 szt. kosz koloru zielonego.


Worki do selektywnej zbiórki odpadów w odpowiednich kolorach są do odbioru u Sołtysów, Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim ul. Szpitalna 3 oraz w Przedsiębiorstwie Wodno – Kanalizacyjnym „Eko-Skawa” Sp. z o.o. ul. 3 Maja 40a w zależności od zapotrzebowania.
W ramach podpisanej umowy Samorządu Województwa Małopolskiego z Burmistrzem Makowa Podhalańskiego z programu współfinansowanego przez PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na realizację tego zadania Burmistrz Makowa Podhalańskiego otrzyma dofinansowanie w wysokości 200 000 złotych.

  RENOWACJA KAMIENNEJ FIGURKI MATKI BOSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM.

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie zatwierdził wniosek oraz projekt złożony przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego pn.: „ Renowacja kamiennej figurki Matki Bożej Niepokalanie Poczętej ( XVIII w.), ław betonowych oraz fontanny usytułowanej na Rynku w Makowie Podhalańskim”.

Program prac obejmował będzie:

- Renowacja oraz konserwacja kamiennej figurki Matki Bożej
- Renowacja oraz konserwacja ław betonowych
- Remont fontanny
Szczegółowy zakres prac konserwatorskich zostanie ustalony przez komisje konserwatorską po wyłonieniu wykonawcy robót w drodze postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Burmistrz Makowa Podhalańskiego w ramach planowanego naboru wniosków na „małe projekty” przez LGD „Podbabiogórze” złoży wniosek o dofinansowanie planowanego działania do Samorządu Województwa Małopolskiego w Krakowie. Wartość dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowanych.

 

REALIZACJA WNIOSKÓW.
W minionym tygodniu Burmistrz Makowa Podhalańskiego Pan Paweł Sala w ramach realizacji umów z Samorządem Województwa Małopolskiego podpisał aneksy do zrealizowanych projektów:
- Zagospodarowanie terenu wokół ESTRADY MAKOWSKIEJ przy OSP Maków Podhalański. Wartość dofinansowania inwestycji 25 000 złotych.
- Zakup kontenerów oraz pojemników dla zbiórki segregowanych odpadów komunalnych. Wartość dofinansowania inwestycji 200 000 złotych.
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Juszczyn – Skawica Rotnia oraz Juszczyn Kachnówka – Stadion LKS Naroże. Wartość dofinansowania inwestycji 31 406 złotych
 

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]    następna strona »

Wejść : 6230362
Unikalnych : 5032772

Obecnie : 3
Zalogowanych : 0