:: RSS :: kontakt ::

Inwestycje Gmina Maków Podhalański

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4] 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH PROGRAMU PROW 2007 - 2013

Miło nam poinformować, że złożony Wniosek przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego Pana Pawła Salę na „Zakup stojaków oraz kontenerów dla zbiórki segregowanych odpadów komunalnych w gminie Maków Podhalański” w ramach operacji z zakresu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego programem PROW na lata 2007 – 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego został pozytywnie rozpatrzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Wartość otrzymanej dotacji wynosi 75% kosztów kwalifikowanych operacji, lecz nie więcej niż 200 000 zł. - Nasz Wniosek otrzymał maksymalną kwotę.
Umowa na przyznaną dotację zostanie podpisana do dnia 19.07.2012r.
 

 

ŚRODKI FINANSOWE NA REMONT OSP BIAŁKA.

Miło nam poinformować, że złożony wniosek przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, w ramach organizowanego konkursu „Małopolskie Remizy 2012” na remont OSP w Białce w dniu 06.06.2012r. Uchwałą Nr XXII/383/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego został pozytywnie oceniony.
Na mocy ww. Uchwały, Sejmik Województwa Małopolskiego przyznał dotację 130 Gminom na łączną kwotę 3 528 663 złote. Nasza Gmina Maków Podhalański otrzymała maksymalną możliwą dotację tj. 35 000 złotych. W ramach tych środków zostaną

 

Remont dachu na Domu Kultury zakończony.

 

 

Miło nam poinformować mieszkańców Naszej gminy, iż w bieżącym tygodniu zakończyły się prace remontowe poszycia dachu na budynku Domu Kultury w Makowie Podhalańskim.  Prace remontowe polegały na:

Ø          Demontaż istniejącego pokrycia dachowego

Ø          Wykonanie nowego pokrycia z dachówki ceramicznej

Ø          Uziemienie i orynnowanie

Ø          Wykonanie izolacji w formie membrany dachowej

Ø          Wykonanie ław kominowych, założenie włazów dachowych

Ø          Wykonanie drenażu wokół budynku

Kolor oraz rodzaj dachówki został wskazany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

Prace remontowe wykonał Zakład Ogólnobudowlany Pana Andrzeja Plaszczaka z Kojszówki.

 

 

 

DOFINANSOWANIE Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO.

W dniu 25.04.2012r. do Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim dotarła informacja o pozytywnym rozpatrzeniu przez Urząd Marszałkowski w Krakowie wniosku na „Budowę sieci oświetlenia ulicznego w Białce i Grzechyni. W najbliższych dniach Burmistrz Makowa Podhalańskiego Pan Paweł Sala podpisze umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego na dotację ze środków Unii Europejskiej w wysokości 32 494,00 zł. co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji.
W ramach tego działania Gmina Maków Podhalański planuje:
• Budowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego Białka Gronie
• Budowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego Grzechynia boisko sportowe
Przetarg wyłaniający wykonawcę prac zostanie ogłoszony na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim. Planowane zakończenie projektu – październik 2012r.
 

W dniu 19.03.2012 zostały rozpoczęte prace remontowe związane z wymianą pokrycia dachu budynku Miejskiego Domu Kultury w Makowie Podhalańskim przy ul. Kościuszki 5.
Roboty ogólnobudowlane obejmują:
 

- Demontaż istniejącego pokrycia dachowego

- Wykonanie nowego pokrycia z dachówki ceramicznej
- Uziemienie i orynnowanie
- Wykonanie izolacji w formie membrany dachowej
- Wykonanie ław kominowych, założenie włazów dachowych
- Wykonanie drenażu wokół budynku
 

Prace remontowe wykonuje Zakład Ogólnobudowlany Pana Andrzeja Plaszczaka z Kojszówki.
Harmonogram prac:
- Roboty rozbiórkowe i pokrywcze od 19.03.2012 do 31.05.2012
- Drenaż budynku od 01.06.2012 do 22.06.2012

 

 

Pieniądze dla Makowa Podhalańskiego

13 marca w urzędzie wojewódzkim w Krakowie wręczone zostały promesy na usuwanie skutków powodzi. W poprzednim roku na ten cel Gminie Maków Podhalański udało się pozyskać 270 tys. zł, co pozwoliło wyremontować ulicę Ofiar Zagórza (w lewo od drogi na Makowską Górę) oraz most w Kojszówce. W tym roku znów zabiegaliśmy o pomoc i otrzymaliśmy 650 tys. zł. Wojewoda małopolski z opracowanej przez Gminę Maków Podhalański listy zadań wskazał następujące:

Remont drogi Os. Olszówkowa w Juszczynie w km 0+000 do 0+296 zniszczonej w czasie powodzi w 2010 roku.

Remont drogi Oś. Magórka w Grzechyni w km 0+510 do 0+920 zniszczonej w czasie powodzi w 2010 roku.

Remont dorgi Oś. Zagrodnikowa - Zgudowa w Grzechyni w km 0+045 do km 0+072 i w km 0+087 do 0+102 zniszczonej w czasie powodzi w 2010 r.

Remont drogi Oś. Salowa w Juszczynie w km 0+000 do km 0+160 i w km 0+240 do 0+400 zniszczonej w czasie powodzi w 2010 r.

Niezwłocznie przystępujemy do przygotowania przetargów na wykonanie remontów wybranych dróg, aby jak najlepiej wykorzystać pozyskane dodatkowe środki finansowe.
 

 

W dniu 16.03.2012r Burmistrz Makowa Podhalańskiego Pan Paweł Sala na prośbę przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Białce oraz Radnych złożył do Samorządu Województwa Małopolskiego wniosek na dofinansowanie remontu budynku OSP Białka. Remont budynku OSP w Białce polegać będzie na:
 

-Wymiana okien zewnętrznych i drzwi
-Ocieplenie zewnętrzne budynku
-Malowanie dachu i wymiana rynien
-Remont sali na piętrze – wykonanie tynków mozaikowego w miejsce boazerii, malowanie
-Wykonanie pomieszczenia socjalnego na parterze
-Remont schodów zewnętrznych
 

O dotacje ze środków Samorządu Województwa Małopolskiego mogły ubiegać się gminy z terenu województwa małopolskiego w ramach konkursu „ Małopolskie Remizy 2012”. Kwota przyznanej dotacji na prace budowlano - remontowe może wynieść maksymalnie 50 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota dotacji na jednego Wnioskodawcę wynosi 50 000 zł.
Wyniki konkursu będą znane pod koniec kwietnia lub na początku maja 2012.