:: RSS :: kontakt ::

15.12. – 29.12.2011

1. Wystąpiłem z wnioskiem o dodatkową lokalizację przystanku w okolicy kościoła w Białce. Zarząd Dróg Wojewódzkich w odpowiedzi na wniosek wskazał szereg warunków, które w praktyce obecnie uniemożliwiają realizację zamierzenia.
 

2. Zostały zakupione i zamontowane ozdoby świąteczne nie tylko w Makowie, ale też we wszystkich wioskach. Jeśli oddźwięk społeczny będzie pozytywny i uda się wygospodarować jakieś oszczędności, to w przyszłym roku dokupimy kolejne lampki.
 

3. Przygotowana została oferta dla PKP dotycząca formy nabycia przez gminę przejazdu przez plac kolejowy oraz budynku dworca. Czekamy na wycenę wartości nieruchomości przygotowaną przez PKP.
 

4. 16 grudnia Burmistrz uczestniczył w obchodach 40 –lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej. Od wielu lat mieszkańcy naszej gminy korzystają z usług tej placówki.
 

5. 17 grudnia w Kojszówce odbył się I Powiatowy Konkurs Potraw Wigilijnych. Impreza została zorganizowana w ramach projektu realizowanego przez OSP w Kojszówce i finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Burmistrz złożył gratulacje sukcesu organizatorom na ręce pana sołtysa.
 

6. 17 grudnia miał miejsce koncert muzyki francuskiej zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Makowie Podhalańskim.
 

7. Prowadzone są rozmowy z właścicielami działek w Białce, gdzie miałby powstać w 2012 roku "Orlik", na temat wykupu tych działek.
 

8. 20 grudnia odbyło się walne zebranie LGD. w pierwszym kwartale nowego roku będzie uruchomiony nowy nabór. Nasza gmina przygotowuje stosowne wnioski.
 

9. W Zespole Szkół w Makowie Podhalańskim odbył się Gminny Konkurs Szopek Regionalnych. W tym roku nie będzie zorganizowany etap powiatowy ze względu na peregrynację obrazu w parafii Zawoja Wilczna, gdzie corocznie odbywał się etap powiatowy.
 

10. 22 grudnia odbyło się posiedzenie zarządu oraz walne zebranie członków Związku Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba debatowano nad przyszłością sortowni w Suchej Beskidzkiej w kontekście znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Członkowie związku (również gmina Maków ) dążą do zaliczenia Rejonowej Sortowni w Suchej B. do "Regionelnych Instalacji Zagospodarowania Odpadów".
 

11. 28 grudnia starosta suski zorganizował spotkanie wójtów i burmistrzów z terenu powiatu. Poinformował o planach Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących likwidacji Sądu Rejonowego W Suchej Beskidzkiej i utworzeniu filii sądu w Myślenicach. W obawie przed utrudnionym dostępem mieszkańców Naszej gminy do sądu, a w szczególności do Wydziału Ksiąg Wieczystych burmistrz proponuje podjęcie uchwały wyrażającej dezaprobatę dla proponowanych zmian.
 

12. Zgodnie z porozumieniem z dyrektorem RZGW w Krakowie wykonana została koncepcja regulacji "Młynówki" z uwzględnieniem kanału ulgi od potoku "Grabace". Burmistrz wystąpił o sfinansowanie robót przez RZGW po uzyskaniu przez gminę pozwolenia na budowę.
 

13. W związku z dużymi kosztami odprowadzenia ścieków wystąpiliśmy do oczyszczalni w Suchej Beskidzkiej o nowy sposób naliczania opłat za ścieki i traktowanie "Eko-Skawy" jako dostawcy hurtowego.
 

14. Prowadzone są rozmowy na temat dalszego funkcjonowania Zakładu Długotrwałej Opieki Medycznej w Makowie przy ul. Żeromskiego (na Łysej Górze). Burmistrz nie widzi możliwości likwidacji placówki, która obsługuje 150 pacjentów i daje zatrudnienie blisko 100 osobom personelu.
 

15. MOPS w Makowie zorganizował spotkanie świąteczne uczestników projektu dotyczącego aktywizacji osób bezrobotnych. Podsumowane zostały osiągnięcia projektu.
 

Wejść : 6230329
Unikalnych : 5032739

Obecnie : 13
Zalogowanych : 0