:: RSS :: kontakt ::

01.01 – 25.01.2012

 

 

 1. Odbyły się konsultacje dotyczące działania świetlicy środowiskowej w Makowie.
 2. 5.01. Ustalony został zakres działań audytora zewnętrznego na rok 2012.
 3. 5.01. W Sali OSP w Makowie odbył się "Koncert Noworoczny".         
 4. 7.01. Burmistrz uczestniczył w konferencji dotyczącej przyszłości rolnictwa na terenie Małopolski. Organizatorem spotkania było Starostwo Powiatowe w Suchej Besk.
 5. 7.01. W nowej świetlicy w Juszczynie zostało zorganizowane spotkanie opłatkowe zespołu "Zbyrcok".
 6. 8.01. w kościele w Wieprzcu uczniowie szkoły wystawiali jasełka.
 7. 8.01. Na terenie obok Ośrodku Zdrowia i Urzędu Miejskiego odbyła się Rajdowa Orkiestra Świątecznej Pomocy. Było głośno i hojnie – zebrano ponad 18.000 zł.
 8. Podpisana została umowa na opiekę nad bezpańskimi zwierzętami wyłapanymi na terenie gminy Maków.
 9. 11.01. Burmistrz uczestniczył w spotkaniu z Jerzym Millerem, wojewodą małopolskim. Omówione zostały programy, na które wojewoda udzielił dofinansowania.
 10. 12.01. Aktem notarialnym przekazany został kolejny budynek mieszkalny rodzinie poszkodowanej w wyniku osuwisk w 2010 roku.
 11. 12.01. Burmistrz omówił i zaakceptował wstępne studium wykonalności kanalizacji sanitarnej w Białce.
 12. 13.01. W sali OSP w Makowie miał miejsce Gminny Przegląd Grup Kolędniczych. Impreza zgromadziła bardzo liczną widownię. Tort ufundowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Makowie przypadł najbardziej oklaskiwanemu zespołowi – "Zbyrcocek" z Juszczyna.
 13. 14.01. w Pałacu Biskupów Krakowskich przy ul. Kanoniczej odbyło się spotkanie makowian z księdzem Kardynałem Stanisławem Dziwiszem.
 14. 15.01. Spotkanie opłatkowe odbyli członkowie Związku Podhalan – Oddział Babiogórski w Makowie Podhalańskim.
 15. 16.01. Burmistrz przewodniczył walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy spółki "Eko–Skawa".
 16. Podjęte zostały decyzje w sprawie organizacji lodowiska w Makowie oraz wykonania nowych tablic informacyjnych w całej gminie.
 17. 18.01. w "Halniaku" burmistrz miał okazję złożyć życzenia nauczycielom- emerytom.
 18. 19.01 Doszło do spotkania burmistrza Makowa z wójtem Stryszawy i wójtem Zawoi w szkole w Zawoi Przysłop. Omówiono perspektywy dla szkoły i jej uczniów. Do tej placówki uczęszcza siedmioro uczniów z naszej gminy.
 19. 20.01. Podpisana została umowa na prowadzenie świetlicy środowiskowej w Makowie ze zwycięzcą konkursu – stowarzyszeniem "Rodzina Kolpinga".
 20. 15.01. w "Stodole" odbył się Dzień Babci i Dziadka , podobne spotkanie miało miejsce w sobotę w Juszczynie oraz w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Maków.
 21. 24 01. W Wojewódzkim Urzędzi Pracy w Krakowie burmistrz podpisał umowę na "Indywidualizację nauczania uczniów klas I-III – Nauka przez zabawę" – projekt, który będzie realizowany we wszystkich szkołach podstawowych w naszej gminie.
 22. W Urzędzie Wojewódzkim Burmistrz podpisał aneks do umowy odraczający moment przekazania mieszkań poszkodowanym w wyniku osuwisk w 2010 roku do czasu dokonania przez nich rozbiórki uszkodzonych budynków.

 

 

Wejść : 6230311
Unikalnych : 5032721

Obecnie : 15
Zalogowanych : 0