:: RSS :: kontakt ::

26.01 – 22.02.2012

1. 26 stycznia burmistrz uczestniczył w posiedzeniu zarządu Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy. Trwają prace nad przygotowaniem strategii rozwoju Składowiska Odpadów w Suchej Beskidzkiej.
 

2. 27 stycznia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej odbyło się spotkanie w sprawie nowych Planów Urządzenie Lasów. Plan dla naszej gminy zostanie opracowany w 2012 roku.
 

3. 27 stycznia odbyło się walne zgromadzenie członków Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy, do którego należy siedem gmin z powiatu suskiego. Zatwierdzone zostały sprawozdania i przyjęto plan działań.
 

4. 31 stycznia Maków był gospodarzem konferencji zorganizowanej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół przy ul. Wolności, a dotyczyło posyłania dzieci sześcioletnich do pierwszej klasy.
 

5. 1 lutego burmistrz Makowa uczestniczył w Forum Wójtów i Burmistrzów w Krakowie. Na spotkaniu omawiano możliwości współpracy z wojewodą i marszałkiem województwa w zakresie m.in. dożywiania, ochrony przeciwpowodziowej, programu "Górna Wisła", ochrony środowiska, wykorzystania środków unijnych.
 

6. 8 lutego burmistrz Makowa uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej ZOZ w Suchej Beskidzkiej. Omówiono budżet szpitala i wiele aspektów funkcjonowania służby zdrowia w powiecie suskim. Dla gminy Maków szczególnie ważne są decyzje dotyczące rozwoju szpitala w Makowie. Na 2012 zaplanowane zostały remonty dróg wokół budynku szpitala. Udział finansowy w zadaniu zadeklarował starosta suski, dyrektor ZOZ oraz burmistrz Makowa.
 

7. 9 lutego w Hali Sportowej w Makowie odbyła się karnawałowa zabawa integracyjna. W spotkaniu uczestniczyli wychowankowie Ośrodka Szkolno- Wychowawczego z Makowa, dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego z Juszczyna oraz dzieci ze szkoły podstawowej nr1 w Makowie. Przygotowano liczne atrakcje, a zabawę prowadzili wodzireje.
 

8. 10 lutego doszło do spotkania burmistrza Makowa z przedstawicielami władz Zawoi. Omawiana była perspektywa ewentualnej współpracy w zakresie odprowadzania ścieków. Nasza gmina przed podjęciem budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w Białce musi wiedzieć czy należy w przekrojach głównego kolektora uwzględniać ścieki z gminy Zawoja.
 

9. 21 lutego w Juszczynie doszło do spotkania udziałowców spółki leśnej "Harenda", burmistrz przedstawił zebranym zobowiązania podatkowe ciążące na spółce, wskazał na potrzebę wyłonienia zarządu, który mógłby reprezentować udziałowców i skutecznie zarządzać majątkiem spółki.
 

10. Trwa kosztorysowanie robót drogowych w gminie, aby można było jak najszybciej ogłosić przetarg na remonty dróg.
 

11. Przygotowany i złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na zakup kubłów na śnieci i samochodu – śmieciarki do ich obsługi. Wymogi nowej ustawy o utrzymaniu porządku zmuszają nas do dodatkowych inwestycji, a w szczególności do bardziej efektywnej segregacji odpadów.
 

12. Wielkim powodzeniem cieszy się lodowisko obok siedziby "Eko-Skawy", wyjątkowe mrozy w tym roku sprzyjają trwałości nawierzchni.
 

13. Nadal dowożona jest woda do gospodarstw domowych, głównie w Makowie Dolnym, które w wyniku mrozów nie mogą korzystać z własnych wodociągów.
 

14. 16 lutego w starostwie powiatowym w Suchej odbyło się losowanie kolejności montażu instalacji solarowych. wreszcie udało się starostwu doprowadzić negocjacje do końca i będzie można ogłosić przetarg na wykonawstwo. W wyniku losowania Gmina Maków Podhalański jest pierwszą, w której montowane będą instalacje solarowe.
 

Wejść : 6230251
Unikalnych : 5032661

Obecnie : 8
Zalogowanych : 0