:: RSS :: kontakt ::

28.03 - 27.04.2012

  1. 29 marca komisja Zarządu Miejskiego OSP zaopiniowała wnioski na odznaczenia resortowe
przyznawane z okazji Dnia Strażaka.

2. 29 marca w Białce rozstrzygnięty został Gminny Konkurs Ortograficzny.

3. 30 marca w Zespole Szkół odbył się Powiatowy Konkurs „Sekrety Sztuki”, którego sponsorem
obok powiatu była Gmina Maków Podhalański.

4. 31 marca w Bieńkówce miał miejsce Powiatowy Konkurs Palm i Potraw Wielkanocnych.
Naszą gminę reprezentowały panie z Kół Gospodyń w Białce i Grzechyni, które odniosły tam
znaczące sukcesy.

5. 1 kwietnia, mimo „prima aprilis” burmistrz uczestniczył w zebraniu wiejskim w Żarnówce,
gdzie całkiem poważnie rozliczano działania gminy w poprzednim roku i planowano zadania
na obecny rok.

6. 2 kwietnia odbyło się kolejne walne zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy,
gdzie omawiane były aspekty finansowe modernizacji sortowni w kontekście ustawy o
utrzymaniu czystości w gminach.

7. 4 kwietnia burmistrz uczestniczył w otwarciu drogi w Kukowie wyremontowanej głównie za
środki z Unii Europejskiej. Jednak uroczystość stała się okazją do rozmowy z Marszałkiem
województwa na temat Zakładu Długoterminowej Opieki Medycznej w Makowie.

8. 4 kwietnia w Ośrodku Zdrowia w Juszczynie burmistrz przewodniczył Radzie Społecznej
podsumowującej 2011 rok.

9. 11 kwietnia w siedzibie LGD „Podbabiogórze” opiniowane były wnioski składane do PROW na
2012 rok.

10. 12 kwietnia w Jordanowie burmistrz uczestniczył w walnym zgromadzeniu Banku
Spółdzielczego, który często sponsoruje liczne przedsięwzięcia na terenie gminy.

11. 12 kwietnia doszło do spotkania burmistrz z panią prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich. Przedstawione zostały wzajemne oczekiwania, burmistrz przekazał dane
finansowe związane z prowadzeniem szkół w gminie Maków i zadeklarował możliwość
współpracy gminy przy prowadzeniu przez Stowarzyszenie szkoły niepublicznej.

12. 13 kwietnia burmistrz uczestniczył w kolejnej konferencji dotyczącej ustawy o utrzymaniu
porządku i czystości w gminach.

13. 14 kwietnia w naszej gminie miała miejsce akcja sprzątania gminy. W przedsięwzięciu
uczestniczyły: Maków, Białka i Grzechynia. Ogółem około 300 osób, które zebrały często po
kilka worków śmieci.

14. 15 kwietnia burmistrz brał udział w ósmym już i ostatnim tej wiosny zebraniu
środowiskowym. Tym razem odbywało się w Makowie. Obok sprawozdań i planów
inwestycyjnych poruszany był temat obwodnicy Makowa.

15. 16 kwietnia dokonana została wizja lokalna, gdzie określony został zakres remontu węzła
sanitarnego hali sportowej w Makowie.

16. 17 kwietnia w Zawoi odbyło się zebranie wyborcze Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich
zorganizowane prze kuratora po zakwestionowaniu procedur poprzedniego zebrania.
Wyłonione zostały nowe władze stowarzyszenia.

17. 18 kwietnia burmistrz uczestniczył w spotkaniu z Wojewodą Małopolskim zorganizowanym w
Tarnowie.

18. 20 kwietnia burmistrz omówił z posłanką Joanną Bobowską możliwości współpracy na rzecz

gminy Maków Podhalański.

19. 25 kwietnia doszło do spotkania burmistrza ze starostą i dyrektorem pływalni w Suchej.
Omówiono zakres współpracy przewidziany w bieżącym roku.

Wejść : 6230200
Unikalnych : 5032610

Obecnie : 7
Zalogowanych : 0