:: RSS :: kontakt ::

28.04 – 30. 05. 2012

 

 1. 7 maja w Siedzibie PSP w Suchej Beskidzkiej miały miejsce obchody Dnia Strażaka połączone z 20 rocznicą istnienia Państwowej Straży Pożarnej.
 2. 7 maja Burmistrz Makowa i Starosta Suski prowadzili rozmowy z Marszałkiem Województwa w sprawie przyszłości Zakładu Długoterminowej Opieki Medycznej w Makowie (dawne sanatorium). Brak tytułu własności budynku oraz wielomilionowy koszt przewidywanego remontu to podstawowe przyczyny trudnej sytuacji Zakładu.
 3. 10 maja Burmistrz podpisał akty notarialne, na podstawie których Gmina Maków stała się właścicielem gruntów przeznaczonych pod przedłużenie ulicy Bema.
 4. 11 maja doszło do spotkania z przedstawicielami Rady Osiedla Maków Dolny. Mieszkańcy przedstawili swoje oczekiwania inwestycyjne. Po raz kolejny okazuje się, że najważniejszą kwestią jest regulacja potoków, które niszczą brzegi i zagrażają domom.
 5. 14 maja podsumowany został konkurs "Bezpieczne dziecko" organizowany przez Gminę przy współudziale policji. Projekt ma na celu propagowanie wiedzy i zachowań podnoszących świadomość zagrożeń i kreowanie właściwych postaw wśród dzieci.
 6. 14 maja doszło do spotkania Starosty suskiego z Burmistrzem Makowa. Omówiony został zakres współpracy przy inwestycjach i remontach. Starostwo planuje remont około 1500 metrów dróg powiatowych w naszej Gminie, współudział w budowie chodnika w Juszczynie (od torów do szkoły) oraz wykonało już remont ulicy Za wodą.
 7. 15 maja Burmistrz uczestniczył w spotkaniu organizacyjnym przed Memoriałem Henryka Lasaka. W tym roku wyścig kolarski przejedzie również przez Maków i Białkę a w okolicy rynku planowana jest lotna premia.
 8. 17 maja doszło w Krakowie do spotkania z panią prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Omówiono stan zaawansowania  realizacji projektu "Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Makowie Podhalańskim".
 9. 21 maja Burmistrz Makowa wraz z i innymi włodarzami gmin spotkał się z dyrektorem Krakowskiego Oddziału GDDKiA. Omówione zostały działania inwestycyjne i remonty na drodze krajowej nr 28. Rozmawiano także o perspektywach dla budowy obwodnicy Makowa, terenach zarezerwowanych pod planowane drogi, remoncie kompleksowym odcinka drogi 28  od Juszczyna do Suchej oraz chodniku w Juszczynie i Kojszówce.
 10. 22 maja Burmistrz uczestniczył w spotkaniu z Wojewodą i Marszałkiem Województwa Małopolskiego. Wojewoda wyraził uznanie za sposób i tempo wykorzystania środków na usuwanie skutków powodzi i zapowiedział przydział kolejnych pieniędzy.
 11. 28 maja Gmina Jordanów obchodziła 20 lecie swojego istnienia. W 1992 doszło do podziału największej wówczas gminy w powiecie suskim na trzy jednostki: Miasto Jordanów, Gmina Jordanów i Gmina Bystra-Sidzina.
 12. Zakończone zostały prace na dachu Domu Kultury w Makowie, obecnie trwa instalowanie placu zabaw Nivea, który w zeszłym roku mieszkańcy gminy Maków wygrali w konkursie internetowym "100 placów zabaw na 100 lat Nivea". Jeszcze raz wyrażamy uznanie dla lokalnych Internautów.
 13. Zostało wykonanych 10 nowych tablic informacyjnych, które zostaną rozstawione na terenie Naszej Gminy. Dla uporządkowania przekazu informacji, wzorem gmin sąsiednich, zostanie wkrótce wprowadzony regulamin zamieszczania ogłoszeń na tablicach informacyjnych.
 14. Rozpoczęły się remonty dróg. PPD-M z Nowego Targu – wykonawca wyłoniony w przetargu rozpoczął kładzenie nawierzchni asfaltowych na terenie gminy Maków.
 15. Otrzymaliśmy promesę z Ministerstwa Sportu na budowę "Orlika" w Białce, Gmina Maków dopełniła już wszelkich formalności związanych z inwestycją. Obecnie czekamy na uzyskanie pozwolenia na budowę od Starosty suskiego.
 16. 26 maja odbył się na "Orliku" i stadionie "Halniaka" piknik zorganizowany przez ZOZ w Suchej Beskidzkiej. Ideą przewodnią była promocja aktywności ruchowej i zdrowego odżywiania. W ramach pikniku przeprowadzono turniej piłki nożnej – zwyciężyła drużyna policji.
 17. Zebrane zostały oferty na wykonanie remontu estrady i widowni przed Tygodniem Kultury Beskidzkiej oraz wymianę okien i budowę czytelni letniej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie.
Wejść : 6231261
Unikalnych : 5033663

Obecnie : 3
Zalogowanych : 0