:: RSS :: kontakt ::

27.07 - 16.08.2012


1. 27.07. Odbyło się walne zebranie LGD, wybrane zostały nowe władze stowarzyszenia i przyjęto nowe założenia do Lokalnej Strategii Rozwoju.

2. 14.07. na stadionie MKS „Halniak” strażacy z 9 jednostek gminy Maków rywalizowali w zawodach sportowo-pożarniczych. Druhny i druhowie udowodnili, że są bardzo sprawni i dobrze przygotowani do niesienia pomocy.

3. 16. 07. Burmistrz uczestniczył w spotkaniu z Marszałkiem Markiem Sową i członkami zarządu Województwa Małopolskiego dotyczącym przyszłości Zakładu Długoterminowej Opieki Medycznej w Makowie (dawne sanatorium). Marszałek dąży do likwidacji szpitala.

4. 18.07. Burmistrz podpisał umowę w urzędzie marszałkowskim na dofinansowanie zakupu kubłów do segregacji odpadów. Ma to pomóc w realizacji nowej ustawy o utrzymaniu czystości w gminie. Poziom dofinansowania wynosi 200 000 zł, co stanowi ponad 50% wartości zadania.

5. 19. 07. Podpisane zostały akty notarialne z poszkodowanymi uczestniczącymi w rządowym programie pomocy dla poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 roku. Do podpisania pozostał ostatni akt zamiany uszkodzonej nieruchomości na nową.

6. Powołany w czerwcu Komitet Organizacyjny TKB w Makowie Podhalańskim dokonał podziału zadań, ocenił stan przygotowań i skoordynował podejmowane kroki.

7. 20. 07. W ramach Święta Policji wręczone zostały awanse policjantom z komendy powiatowej. Również makowscy policjanci, z komendantem na czele zostali awansowani. Burmistrz podziękował im za pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

8. 23.07. zakończył się remont Domu Kultury w Makowie. Powołana komisja z burmistrzem na czele dokonała odbioru prac.

9. 24. 07. Miał miejsce objazd Grzechyni. Burmistrz z radnymi Grzechyni odwiedził wszystkie miejsca, gdzie wykonane zostały jakiekolwiek prace remontowe.

10. 30. 07. w siedzibie PKP w Krakowie burmistrz obył negocjacje z Dyrektorem ds. nieruchomości PKP w sprawie nabycia budynku dworca w Makowie oraz części placu kolejowego. Burmistrz ponownie zadeklarował chęć nieodpłatnego przejęcia terenów pod drogę (ok. 0,5 ha) oraz zakupu dworca za cenę wynikającą z wyceny rzeczoznawcy. Dyrektor w Krakowie wyraził przychylność dla propozycji, jednak zadecydować muszą władze PKP w Warszawie.

11. 30.07. burmistrz odebrał od wojewody małopolskiego promesę na 100 000 zł na usuwanie skutków powodzi.

12. Przygotowana została ścieżka spacerowa łącząca ulicę Jodłową z ulicą Moniuszki. Niebawem mieszkańcy będą mogli korzystać z nowego przejścia.

13. 01.08 odbyło się spotkanie członków Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy z Dyrektorem Andrzejem Tokarskim w sprawie omówienia szczegółów dotyczących złożenia wniosku aplikacyjnego na budowę linii sortowniczej dla Związku. Koszt planowanej modernizacji to ok. 10 mln zł, z czego 85% może stanowić dofinansowanie zewnętrzne.

14. 20.07. – 05.08. Odbywał się Tydzień Kultury Beskidzkiej. Trud, jaki zadali sobie organizatorzy, zaowocował dużą frekwencją na widowni i zadowoleniem uczestników imprezy. Obok występów przeprowadzono szereg konkursów i plener malarsko-rzeźbiarski. Środki finansowe i upominki przekazali sponsorzy. Serdecznie dziękujemy. W ramach przygotowań wyremontowana została scena, utwardzono kostką brukową plac pod widownią, zakupione zostały ławki i donice z kwiatami, które obecnie zdobią różne miejsca naszej gminy.

15. 11. 08. Odbył się wyścig kolarski – „memoriał Henryka Łasaka”. W Makowie zlokalizowana była lotna premia. Jedynie pogoda budziła zastrzeżenia.

16. W dniach 10-13. 08. Delegacja z Makowa gościła w zaprzyjaźnionej gminie węgierskiej Mezotur. Łączy nas wymiana doświadczeń, kontakty młodzieży i zespołów regionalnych.

17. 14.08 burmistrz odbył naradę z dyrektorami szkół w sprawie organizacji pracy w zbliżającym się nowym roku szkolnym.
18. Zakończone zostały prace drogowe, na które gmina Maków otrzymała pieniądze w ramach usuwania skutków powodzi. W związku z szybką realizacją zadania udało się uzyskać dodatkowe środki od wojewody. Tym razem wykonany zostanie remont drogi na Działy Makowskie.

19. Trwają remonty dróg gminnych wykonywane przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Nowym Targu – firmę wyłonioną w przetargu. Wartość zadania ok. 0,5 mln zł.

20. Został rozstrzygnięty przetarg na budowę „Orlika” w Białce. Gmina przekazała plac budowy, określiła harmonogram robót i powołała inspektora nadzoru. Cena inwestycji po przetargu wynosi 1 150 000 zł.

21. Został przygotowany przedmiar robót i niebawem dojdzie do ogłoszenia przetargu na budowę sali gimnastycznej w Żarnówce. Pierwszy etap to stan surowy z dachem.

22. Ruszyła realizacja projektu starostwa powiatowego – budowa instalacji solarowych do ogrzewania wody. Gmina Maków pozostaje w stałym kontakcie ze starostwem w celu koordynacji realizacji projektu

Wejść : 6230346
Unikalnych : 5032756

Obecnie : 16
Zalogowanych : 0