:: RSS :: kontakt ::

17. 08. – 24. 10. 2012

  Sprawozdanie Burmistrza z okresu 17. 08. – 24. 10. 2012 

 
W związku z realizowanym przez Powiat Suski projektem budowy instalacji solarnych w budynkach prywatnych burmistrz koordynował przebieg inwestycji na terenie gminy Maków, gdzie w pierwszej kolejności montowane były instalacje na 400 budynkach.
 
24. 08. burmistrz odkupił akcje "Eko-Skawy" od Zawoi i tym samym gmina Maków stała się jedynym udziałowcem spółki. Wartość akcji to 50 000 zł.
 
24.08 omówiony został dokładny zakres finansowy i merytoryczny remontu strażnicy w Białce po uzyskaniu dofinansowania i wyłonieniu w przetargu wykonawcy.
21. 08. burmistrz uczestniczył w spotkaniu z Zarządem Województwa Małopolskiego i wojewodą w ramach Forum Wójtów i Burmistrzów.
 
25. 08. w Mucharzu miał miejsce Złaz Samorządowy organizowany przez SGB. W tym roku trasa przebiegała po dnie przyszłego zbiornika wodnego w Świnnej Porębie, który prawdopodobnie w przyszłym roku zostanie częściowo wypełniony wodą.
 
29. 08. podpisany został ostatni akt notarialny z rodziną poszkodowaną w wyniku osunięcia się ziemi w 2010 roku. Tym aktem zamknęliśmy proces odbudowy i wymiany nieruchomości w ramach rządowego programu pomocy poszkodowanym.
 
29. 08. z radnymi rady Miejskiej w Makowie spotkała się pani dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu. Przedstawiono i omówiono projekt podziału gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze, co wynika ze zmiany ustawy w tym zakresie.
 
30.08. burmistrz wraz z mieszkańcami Juszczyna uczestniczył w Festiwalu Ziem Górskich w Zakopanem, gdzie prezentował się zespół "Zbyrcok" z Juszczyna. Występ na tym prestiżowym festiwalu jest poprzedzony skrupulatną selekcją i stanowi istotne wyróżnienie.
 
01. 09. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z powiatu suskiego uczestniczyły w rajdzie górskim na Halę Malinową. Wędrówka miała finał w strażnicy na Juszczyńskich polanach, gdzie komendant powiatowy PSP i burmistrz honorowali uczestników rajdu i nagradzali zwycięzców konkursów towarzyszących.
 
02. 09. w Stryszawie zorganizowane zostały dożynki powiatowe. Gminę Maków reprezentowały koła gospodyń z Grzechyni i z Żarnówki z wieńcami oraz twórcy ludowi, na których zawsze można liczyć.
 
10 09. odbyła się w Nowym Targu Konferencja Subregionalna dla opracowania strategii na perspektywę finansową 2014 -2020. Powiat suski został włączony do subregionu podhalańskiego wraz z powiatem tatrzańskim i nowotarskim.
 
10. 09. w związku z propozycją marszałka województwa małopolskiego sugerującą współfinansowanie rozbudowy szpitala w Makowie dla potrzeb ZDOM zwołana została nadzwyczajna sesja rady miejskiej, na której wypracowano stanowisko gminy Maków i udzielono stosownej odpowiedzi panu Marszałkowi.
 
20. 09. jubilaci świętujący 50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego otrzymali okolicznościowe medale nadane przez Pana Prezydenta RP, odebrali od burmistrza życzenia, kwiaty i upominki. Podniosła uroczystość zakończyła się wspólnym zdjęciem dostojnych jubilatów.
 
27. 09. na zamku w Suchej Beskidzkiej odbyła się konferencja inaugurująca projekt budowy 2349 instalacji solarnych w powiecie suskim. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ambasady szwajcarskiej, dyrektorzy NFOŚ i WFOŚ. Burmistrz Makowa przedstawiał stan zaawansowania prac związanych z realizacją projektu na terenie gminy Maków Podhalański.
 
27. 09. zainaugurowany został projekt "Comenius" realizowany w ZS w Białce. W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowana jest wymiana młodzieży z Polski, Rumunii i Hiszpanii.
 
29. 09. Burmistrz Makowa uczestniczył w jubileuszu OSP Zawoja Przysłop. Obecni byli też wójtowie Zawoi i Stryszawy, gdyż Przysłop położony jest na styku trzech gmin. Gmina Maków uczestniczyła w finansowaniu zakupu samochodu gaśniczego dla tej jednostki OSP.
 
02. 10. w Urzędzie Marszałkowskim burmistrz Makowa podpisał umowę na dofinansowanie wymiany okien i budowę czytelni letniej w Bibliotece Miejskiej w Makowie Podhalańskim.
 
04. 10. otwarte zostało lądowisko dla helikopterów przy szpitalu w Suchej. Dzięki tej inwestycji pacjenci z terenu powiatu suskiego zyskali doskonalsze połączenie z opieką medyczną w dużych ośrodkach klinicznych.
 
08. 10. doszło do spotkania z posłem Józefem Lasotą. Tematem podstawowym było szukanie rozwiązań dla ratowania Zakładu Długoterminowej Opieki Medycznej (dawne sanatorium). Gmina, starostwo, związki zawodowe pielęgniarek i dyrekcja szpitala podejmują szereg działań, aby nie dopuścić do likwidacji placówki, co zapowiada Marszałek Województwa Małopolskiego.
 
09. 10. w Urzędzie Miejskim spotkali się z burmistrzem przedstawiciele organizacji pozarządowych, z którymi gmina nawiązuje współpracę. Konsultacje społeczne poprzedzają opracowanie i przyjęcie przez Radę Miejską Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
 
13. 10. Makowska OSP obchodziła jubileusz 130 lat istnienia. Uroczystość powiązana została z odznaczeniami dla zasłużonych strażaków i poświęceniem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Makowska jednostka jest najstarszą w powiecie suskim.
 
10. 10 burmistrz uczestniczył w Międzynarodowym Forum Górskim w Zakopanem. Konieczne jest rozszerzanie współpracy z powiatami należącymi do subregionu podhalańskiego w perspektywie środków unijnych na lata 2014 -2020.
 
15. 10. w sali koncertowej OSP miało miejsce spotkanie wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty – obecnie pracujących i emerytowanych – z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Burmistrz i dyrektorzy szkół wręczyli nagrody i przekazali życzenia, a zgromadzeni po części oficjalnej obejrzeli spektakl "Z pamiętnika starego belfra".
 
  19. 10. na zamku suskim odbyły się zorganizowane przez wojewodę ćwiczenia służb ratowniczych. Symulacja wybuchu bomby, liczni poszkodowani wymagający specjalistycznej pomocy to powody, dla których również jednostki z Makowskich OSP oraz służba OC zostały zmobilizowane. Wojewoda wysoko ocenił sprawność jednostek, logistykę i użyte środki.
Wejść : 6230351
Unikalnych : 5032761

Obecnie : 18
Zalogowanych : 0