:: RSS :: kontakt ::

MIĘDZYNARODOWY BIEG ULICZNY PO ZIEMI MAKOWSKIEJ

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

 

REGULAMIN

 

ZGŁOSZENIA – REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

Przy  zapisie  on-line  Uczestnicy  biegu  głównego  zobowiązani  są  do  wpłacenia  30  zł   wpisowego  na  konto  Organizatora:            

MIEJSKI KLUB SPORTOWY „HALNIAK” ul. Sportowa 2 34-220 Maków  rachunek bankowy

nr: 08 8799 0001 0010 0100 1078 0001 Bank Spółdzielczy Jordanów

o/Maków Podhalański (wpłata na konto do dnia 20.05.2014r.).

W  tytule  wpłaty  należy  wpisać:  „Bieg  uliczny  oraz  imię  i  nazwisko  uczestnika”.  Istnieje  możliwość  wniesienia  opłaty  grupowej.  W  tytule  przelewu  należy  wpisać  imiona  i  nazwiska 

wszystkich  zgłoszonych  osób.

 

Dokonując  rejestracji  elektronicznej  zgłaszający  uznaje,  że:

-  zapoznał  się  z  regulaminem  i  zobowiązuje  się  do  jego  przestrzegania, 

-  oświadcza,  że  jest  zdolny/a  do  udziału  w  biegu,  nie  posiada  żadnych  przeciwwskazań  lekarskich  j  i  startuje  na  własną  odpowiedzialność,

-  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  dla  potrzeb  biegu  i  rozpowszechnianie  swojego  wizerunku  na  materiałach  filmowych  i  fotograficznych  z  biegu.

Za  zgłoszenie  zawodnika  uważa  się  wypełnienie  zgłoszenia  i  wpływ  opłaty  startowej  na  konto  W  przypadku  rezygnacji  z  uczestnictwa  opłata  startowa  nie  podlega  zwrotowi,  nie  ma 

możliwości  przeniesienia  jej  na  inną  osobę.

W  przypadku  opłaty  startowej  uiszczonej  przelewem  przy  weryfikacji  w  biurze  zawodów 

należy  okazać  się  dowodem  wpłaty  w  formie  wydruku.

Wysokość  opłaty  startowej  w  biegu  głównym  w  dniu  zawodów  (24.05.2014r.)  wynosi  40  zł.

 

ZGŁOSZENIA BIEG GŁÓWNY – REJESTRACJA W BIURZE ZAWODÓW

W  ramach  opłaty  startowej  organizator  zapewnia:  elektroniczny  pomiar  czasu,  numer 

startowy,  agrafki,  koszulkę  okolicznościową,  pamiątkowy  medal,  ciepły  posiłek,  napoje  na trasie i mecie

ZGŁOSZENIA – BIEGI DZIECI

 

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

Załączniki:

Wejść : 6267538
Unikalnych : 5066262

Obecnie : 5
Zalogowanych : 0