:: RSS :: kontakt ::

01.01.2013 – 06.02.2013

1. 02.01. Burmistrz Makowa podpisał umowy z jednostkami OSP gminy Maków korzystającymi z dotacji samorządu.

2. 04.01 Burmistrz uczestniczył w spotkaniu członków LGD „Podbabiogórze”.Omówiona została sytuacja i perspektywy finansowej LGD.

3. Z inicjatywy OSP Maków Dolny po raz kolejny doszło do spotkania z Kardynałem Dziwiszem. Coroczne spotkania opłatkowe są okazjądo przybliżenia kardynałowi tematów ważnych dla mieszkańców Makowa i złożenia życzeń.

4. 07.01. Z inicjatywy Rady Osiedla Maków Centrum doszło do spotkania burmistrza z posłem Markiem Polakiem. Pan Poseł przedstawił swoją wizję działań zmierzających do budowy obwodnicy miasta, co spotkało się z pełną akceptacją przedstawicieli Rady Osiedla.

5. 08.01. Doszło do spotkania z Wojewodą Małopolskim. Omówiony został program „Górnej Wisły” i możliwości regulacji cieków wodnych na terenie Gminy Maków.

6. Poprzez podpisanie aktu notarialnego Gmina Maków przejęła w formie darowizny teren zajęty pod drogę na osiedlu „Zagrody Mędralowe” w Grzechyni.

7. 12.01. Sala Widowiskowa OSP w Makowie gościła artystów ludowych w ramach Powiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych „Babiogórskie Podłazy”. Honory gospodarza pełnił Burmistrz Makowa

8. 15.01. Doszło do spotkania Burmistrza z Wojewodą Małopolskim w sprawie środków na usuwanie skutków powodzi i osuwisk.

9. 16.01. Miało miejsce spotkanie wykonawców, projektanta, inspektora nadzoru z burmistrzem w sprawie rozszerzenia zakresu pierwszego etapu robót o prace konieczne na Sali gimnastycznej w Żarnówce.

10. 18.01.Po wieloletnich wymianach pism, wizytach Burmistrza w Dyrekcji PKP doszło wreszcie do zakupu terenów przy nasypie kolejowym. To zaledwie fragment tego, co gmina zamierza odzyskać od Kolei.

11. 24.01.Podobnie jak w poprzednich latach w Hali Sportowej w Makowie odbył się turniej piłki nożnej drużyn OHP. Burmistrz tradycyjnie udzielił patronatu imprezie.

12. 29.01. Odbył posiedzenie Zarząd Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy. Omówione zostały perspektywy inwestycyjne w celu spełnienia wymogów nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

13. 29.01.Członkowie Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba spotkali się na Walnym Zgromadzeniu Członków Związku. Obok Makowa Związek zrzesza Suchą Beskidzką, Stryszawę, Gminę Jordanów, Zawoję, Gminę Bystra-Sidzina.

14. 30. 01. Burmistrz Makowa Podhalańskiego podpisał umowy na realizację programów z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi działającymi na terenie gminy i korzystającymi z dotacji samorządu.

15. 31.01. Burmistrz przekazał w zarząd Zespołowi Szkół w Białce kompleks sportowy „Orlik” . Od 1 marca rozpoczyna tam pracę animator sportu. Liczymy, że obiekt będzie dobrze służył Mieszkańcom Białki i nie tylko.

16. 31.01. Odbyło się walne zebranie LGD. Podsumowana została działalność w roku 2012.

17. 05.02. Burmistrz spotkał się z dyrekcją Banku Ochrony Środowiska w celu omówienia możliwości finansowania termomodernizacjiobiektów gminnych i przebudowy oświetleń ulicznych.

18. 06.02. Burmistrz Makowa wraz z kierownikiem referatu Gospodarki Komunalnej gościł u dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej w Krakowie w celu omówienia zakresu prac na potokach i rzece w naszej gminie oraz zaawansowania prac nad modelem hydrologicznym dla Skawy i planem zabezpieczeń przeciwpowodziowym.

Wejść : 6230236
Unikalnych : 5032646

Obecnie : 9
Zalogowanych : 0