:: RSS :: kontakt ::

20.03.2013 - 22.04.2013

1. 20. 03 Burmistrz przeprowadził posiedzenie Rady Społecznej WOZ w Juszczynie. Podsumowany został rok 2012 i przyjęty plan finansowy na kolejny rok.
 

2. 21. 03. W Białce uroczyście otwarty został kompleks sportowy „Orlik”. To drugi po Makowie obiekt ze sztucznymi nawierzchniami w naszej gminie. W powiecie suskim jedynie Maków i Budzów mogą pochwalić się, że posiadają po dwa „Orliki”.
 

3. 23.03. Podczas Powiatowego przeglądu palm i potraw wielkanocnych panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Żarnówce zostały wyróżnione, czego serdecznie gratulujemy.
 

4. 23.03. Burmistrz spotkał się z mieszkańcami Grzechyni. Licznie zgromadzeni mieszkańcy wsi wyrażali sporo oczekiwań, jednak największą bolączką dla mieszkańców pozostaje zły stan drogi powiatowej, którą zarządza Starostwo w Suchej Beskidzkiej.
 

5. 24.03. mieszkańcy Wieprzca mieli okazję rozmówić się z burmistrzem podczas zebrania wiejskiego. Tutaj tematem dominującym były perspektywy dla szkoły podstawowej.
 

6. 26.03. Bank Spółdzielczy w Jordanowie przeprowadził walne zebranie członków. Przedstawił obecną kondycję finansową poszczególnych placówek i nakreślił plany na najbliższy rok.
 

7. 28.03. Burmistrz uczestniczył w posiedzeniu zarządu Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy.
 

8. 07.04. Burmistrz odpowiadał na pytania mieszkańców Kojszówki, którzy licznie wstawili się na zebraniu. Przedstawione zostało też sprawozdanie z wykonania zadań na terenie wsi w 2012 roku.
 

9. 10.04. w Oświęcimiu burmistrz i przedstawiciele Miejskiej Biblioteki publicznej uczestniczyli w naradzie Komitetu Organizacyjnego TKB. W tym roku przypada jubileusz – 50 lat Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Chcielibyśmy, aby i u nas ten rok był wyjątkowy.
 

10. 12.04. W Zawoi odbył się Powiatowy Turniej BRD. Naszą gminę reprezentowali Uczniowie z Wieprzca i z Białki, którzy wcześniej wygrali eliminacje gminne.
 

11. 14.04. Miało miejsce kolejne zebranie wiejskie, tym razem w Żarnówce.
 

12. 15.04. Burmistrz uczestniczył w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast Małopolski. Kluczowe było spotkanie z panią minister Bieńkowską (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), która mówiła o perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
 

13. 17. 04. Doszło do spotkania Burmistrza, Starosty i Przewodniczącego Rady Społecznej szpitala (dawnego sanatorium). Omówione zostały możliwości pozyskania inwestora zewnętrznego i perspektyw utrzymania działalności szpitala.
 

14. 17.04. po zakończeniu naboru wniosków do LGD członkowie Rady Stowarzyszenia opiniowali przedłożone dokumenty. Projekty zatwierdzone przez Radę trafią do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie będą musiały przejść kolejną weryfikację.
 

15. 18.04. Burmistrz wraz z Księdzem Proboszczem z Makowa omówili możliwość powołania Klubu Seniora, który miałby być realizowany wspólnie przez Bibliotekę Miejską i Stowarzyszenie Kolpinga działające przy parafii.
 

16. 20.04. Panie z Koła Gospodyń w Grzechyni świętowały 10 rocznicę działalności koła. Gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów i pięknych jubileuszy.
 

Wejść : 6231273
Unikalnych : 5033675

Obecnie : 4
Zalogowanych : 0