:: RSS :: kontakt ::

26.07.2013 - 25.09.2013


1. Udział w spotkaniu z Ministrem Środowiska i panią Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Analiza realizacji projektów w ramach POIiŚ. Omówienie funkcjonowania nowej ustawy o utrzymaniu porządku w gminach.

2. Spotkanie burmistrza z panią dyrektor Wydziału Środowiska w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie na temat dalszych możliwości rozwoju kanalizacji sanitarnej w gminie Maków.

3. „Lokalne Programy ochrony Powietrza” – konferencja w Urzędzie Wojewódzkim w celu określenia oczekiwań w stosunku do gmin w zakresie opracowania programów ochrony.

4. Udział burmistrza w spotkaniu z wojewoda Jerzym Millerem w starostwie suskim. Przedstawienie problemów ochrony przeciwpowodziowej i Zakładu Długoterminowej Opieki Medycznej w Makowie.

5. Uczestnictwo w obchodach Dnia Wojska Polskiego – patriotycznej Mszy Świętej przy pomniku Ofiar Zagórza na Makowskiej Górze.

6. 19-08 Uczestnictwo burmistrza w spotkaniu z Karoliną Laszczak – dyr. Wydziału Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim. Omówienie planu korekt aglomeracji i sposobów zagospodarowania ścieków.

7. 22,08 dokonanie odbioru końcowego prac związanych z budową chodnika przy drodze powiatowej w Juszczynie.

8. 22,08 Dokonanie ocen wniosków złożonych do LGD w ramach dodatkowego naboru.

9. 23,08 Posiedzenie komisji oraz przeprowadzenie egzaminu dla czworga nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

10. Udział grupy samorządowców z gminy Maków w corocznym „Złazie samorządowców” organizowanym przez SGB.

11. Podpisanie aktu notarialnego z PKP i nabycie na rzecz gminy dworca kolejowego w Makowie.

12. Omówienie zasad nowego sposobu ubezpieczenia składników majątkowych gminy w oparciu o brokera ubezpieczeniowego.

13. 30,08 Udział burmistrza w comiesięcznym spotkaniu z wojewoda małopolskim .

14. 01,09 Przeprowadzenie Dożynek Gminnych w Wieprzcu.

15. 04,09 przekazanie przez producentaoświetleńledowych kilku lamp do testów i montaż urządzeń na parkingu pod Urzędem Miejskim

16. 08,09 Dożynki Powiatowe w Skawicy i sukces Kola Gospodyń w Białce – zwycięstwo w kategorii wieńca współczesnego .

17. Udział burmistrza w zebraniach z mieszkańcami w Białce i Juszczynie. Przyjęcie przez uczestników spotkań zadań na 2014 rok w

ramach funduszu sołeckiego.

18. 15,09 Jubileusz stulecia istnienia Szkoły Podstawowej w Kojszówce.

19. Uczestnictwo burmistrza w forum wójtów, burmistrzów i prezydentów małopolski, spotkania z członkami zarządu województwa, przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego , Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia.

20. 23,09 Spotkanie z wojewodą małopolskim. Omówienie programu „Górna Wisła”, finansowania odbudowy infrastruktury gminnej po klęskach żywiołowych, analiza budżetu województwa na 2014 rok i przedstawienie sytuacji ZDOM (dawnego sanatorium w Makowie).
 

Wejść : 6230250
Unikalnych : 5032660

Obecnie : 10
Zalogowanych : 0