:: RSS :: kontakt ::

25.09.2013 - 19.11.2013


1. 2.10. Burmistrz spotkał się z kierownictwem GDDKiA oddz. Wadowice w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzenia remontu drogi krajowej nr 28 w obrębie miasta Maków. Ustalono, że jedynie hałaśliwe prace, mogące zakłócić cisze nocną będą prowadzone za dnia, a pozostałe nocą, aby uniknąć korków na i tak zatłoczonej drodze.
2. 3.10. Doszło do spotkania z projektantem Studium Uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego dla Białki. Burmistrz przekazał uwagi do przedstawionego projektu, uwzględniając oczekiwania mieszkańców.
3. 3.10. w Krakowie doszło do podpisania oświadczenia będącego uzupełnieniem do podpisanego wcześniej aktu notarialnego na zakup dworca PKP w Makowie. Tym samym gmina Maków stała się pierwszą w województwie małopolskim gminą, która kupiła dworzec kolejowy. Otwiera to proces nieodpłatnego przejmowania placu kolejowego łączącego ulice Partyzantów i Kolejową.
4. 7.10. Burmistrz wziął udział w posiedzeniu rady LGD „Podbabiogórze”, na którym zatwierdzone zostały wnioski o dofinansowanie.
5. 8.10. Zwiazek Niewidomych obchodził jubileusz 50 lecia swojej działalności. Najbardziej aktywni działacze stowarzyszenia zostali odznaczeni medalami Związku, a osoby wspierające działalność stowarzyszenia(wśród nich burmistrz Makowa) otrzymały odznaki „Przyjaciel Niewidomego”.
6. 10.10.w Krakowie miało miejsce Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski. Przedstawione tam zostały założenia nowelizacji ustawy o samorządzie terytorialnym.
7. 15.10. w „Halniaku” spotkali się z burmistrzem jubilaci obchodzący 50 lecie małżeństwa. 16 par otrzymało decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. W imieniu pana Prezydenta wręczył je Burmistrz Makowa. Szanownym Jubilatom życzymy wielu kolejnych lat wspólnie spędzonych w zdrowiu i miłości.
8. 16.10. w starostwie powiatowym w Suchej Beskidzkiej zorganizowana została debata o bezpieczeństwie na drogach naszego powiatu. Podnoszone były kwestie m.in. drogi 28 przez Maków, skrzyżowania z drogą wojewódzką w Białce i chodników na terenie naszej gminy.
9. 17.10. Burmistrz Makowa wraz z panią Skarbnik Gminy podpisali w Krakowie umowę na remont figurki Matki Bożej na makowskim Rynku. Długo trwały prace, jednak ten szczególny dla Makowa zabytek wymagał nadzoru konserwatora dzieł sztuki i Małopolskiego Konserwatora Zabytków. Udało się sprawić, że 1 listopada odsłonięta została odnowiona figura, ławy i zmodernizowana fontanna.
10. 17.10 Burmistrz makowa przeprowadził rozmowy z kolejną już firmą oferującą oświetlenie led. Gmina Maków dąży do kompleksowej modernizacji oświetleń ulicznych w całej gminie.
11. W okolicach Dnia Edukacji Narodowej (14 października)we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy odbyły się ślubowania uczniów klas pierwszych.Uczniowie otrzymali dyplomy, pamiątki, a dla osłody tej uroczystej chwili Burmistrz przekazał dzieciom czekolady.
12. 20.10. Burmistrz Makowa wspólnie z księdzem proboszczem parafii w Makowie zorganizował spotkanie z nauczycielami z całej gminy. Pracownicy oświaty zostali uhonorowani nagrodami burmistrza i dyrektorów szkół. Przekazano kwiaty i życzenia. Gościem honorowym na spotkaniu był biskup Damian Muskus.
13. 23.10. w Zakopanem odbyło się Forum Górskie. Maków Podhalański wraz z innymi gminami górskimi przystąpił do konwencji „Karpaty Łączą”, która ma na celu wspólne działania na rzecz rozwoju regionu, jego promocji i możliwie pełnego wykorzystania potencjałuturystycznego.
14. 25.10 w ramach obchodów 100 lecia szkoły w Kojszówce odbył się zjazd lotników Związku Lotników Małopolski. Zupełnie wyjątkowe spotkanie, prezentacje działania spadochronu i rozmowy z dowódcami eskadr lotniczych i z nawigatorami dały uczniom z Kojszówki niespotykane doświadczenia.
15. 26.10. Na teren Białki zjechali liczni jeźdźcy, którzy w ramach powiatowego „Hubertusa”brali udział rajdzie i gonitwie za lisem. Zwycięzcy otrzymali z rąk Burmistrza puchary i nagrody. Mieszkańcy raczyli się tradycyjnym bigosem. Pogoda była wyjątkowo sprzyjająca, toteż impreza udała się wspaniale.
16. 26.11. na makowskim skate parku rywalizowali freestylowcy na rowerach. Z zapartym tchem można było podziwiać umiejętności i odwagę młodych sportowców.
17. 27.10. w kaplicy na Juszczyńskich Polanach Burmistrz uczestniczył w poświęceniu figury świętego Huberta. Fundatorem figury byli członkowie Koła Łowieckiego „Skalniak” z Juszczyna.
18. 30.10 Pan Wojewoda Jerzy Miller zorganizował spotkanie z wójtami i burmistrzami w Zakopanem. Przekazał informacje o realizacji programu „Górna Wisła”, zasadach przydzielania wsparcia na usuwanie skutków powodzi, możliwościach dofinansowania klubów dla osób starszych oraz wykorzystaniu pomocy więźniów do prac na terenie gminy.
19. 6.11. w Bukowinie Tatrzańskiej odbyło się spotkanie grupy roboczej opracowującej program ochrony powietrza. Gmina Maków Podhalański aktywnie włącza się w te prace, bo zamierza wspólnie z powiatem suskim przygotować program i uzyskać dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców gminy. Obecnie stan powietrza, szczególnie w okresie grzewczym, jest niepokojący i zmusza władze i mieszkańców do działań na rzecz jego poprawy.
20. 8.11. w Sali Koncertowej OSP w Makowie odbyła się wieczornica z okazji Święta Niepodległości. Chóry szkolne z Juszczyna, Makowa, Grzechyni oraz zespół muzyczny z ZS im. Jana Kantego prezentowały pieśni legionowe. Na scenie wystąpiło łącznie ponad 200 uczniów. Ciekawym zabiegiem artystycznym był spektakl oparty na „Weselu” S. Wyspiańskiego a wystawiony przez koło teatralne działające przy Domu Kultury.
21. Ważnym wydarzeniem podczas obchodów Święta Niepodległości było wręczenie najlepszym uczniom, sportowcom i artystom z makowskiej gminy „Stypendiów Burmistrza”, są to wyróżnienia promujące wybitne osiągniecia młodych mieszkańców naszej gminy.
22. 9.11. w restauracji „Magnolia” w Budzowie odbyły się wybory Miss Powiatu Syskiego zorganizowane przez portal informacyjny „powiatsuski24”. Podobnie jak w poprzednim roku najpiękniejszą mieszkanką powiatu okazała się dziewczyna z Gminy Maków – białczanka, Joanna Pająk. O wyjątkowości kobiet z naszej gminy wiedzieliśmy od dawna, a powiat dopiero się przekonuje. Gratulujemy.
23. 11.11. zgodnie z makowską tradycją odbyła się Msza Święta za ojczyznę połączona z przemarszem do miejsc pamięci zlokalizowanych w centrum miasta. Władze gminy, powiatu, kombatanci , organizacje społeczne i mieszkańcy złożyli kwiaty w hołdzie poległym za wolność. Orkiestra dęta i poczty sztandarowe uświetniły uroczystość. Mimo niesprzyjającej pogody mieszkańcy licznie wzięli udział w obchodach święta.
24. 13.11. W Żywcu podsumowany został tegoroczny Tydzień Kultury Beskidzkiej. Komitet Organizacyjny wyraził uznanie dla organizacji imprezy w Makowie. Trwają prace nad modyfikacją formuły przeglądu, aby podnieść atrakcyjność imprezy. Tegoroczny TKB był jubileuszowy. W 50 rocznicę uhonorowani zostali ci, którym zawdzięczamy sprowadzenie do Makowa TKB (Stanisław Zguda, Joanna Florczyk, Kazimierz Cieślewicz).
25. 14.11. Burmistrz jako Prezes Miejskiego Zarządu OSP przewodniczył spotkaniu zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Maków Podhalański. Podsumowana została działalność jednostek, zaplanowano wydatki na 2014 rok i omówiono odbyte zawody sportowo-pożarnicze. Istotnym punktem była też analiza przeglądu sprzętu pożarniczego.
26. 16.11. w Stryszawie odbył się powiatowy konkurs potraw o „Złotą Warzechę”. Reprezentujące nas w tym roku Koło Gospodyń Wiejskich z Wieprzca zajęło trzecie miejsce z tradycyjną zacierkę ziemniaczaną ze skwarkami.Paniom z Wieprzca serdecznie gratulujemy.
 

Wejść : 6230198
Unikalnych : 5032608

Obecnie : 5
Zalogowanych : 0