:: RSS :: kontakt ::

20.11.2013 - 23.12.2013

• 21.11 Burmistrz przeprowadził negocjacje w sprawie dzierżawy słupów elektrycznych w gminie Maków, co umożliwiłoby całościową modernizację oświetlenia ulicznego – wymiana lamp na ledy. Obecnie obok lamp sodowych funkcjonują jeszcze przestarzałe lampy rtęciowe.
• 22.11. Otwarty został nowoczesny rezonans magnetyczny w budynku przy szpitalu w Suchej Beskidzkiej. Dzięki temu znacznie poszerzą się możliwości diagnostyczne.
• 28.11. Z inicjatywy starosty suskiego doszło do spotkania z grupą wójtów ze Słowacji. W przyszłej perspektywie finansowej potrzebujemy partnerów słowackich do realizacji współpracy w ramach programów transgranicznych.
• 29.11. Maków odwiedzili Niemcy, którzy w czasie stanu wojennego pomagali mieszkańcom Makowa, przywożąc dary – żywność, ubrania i lekarstwa. Zostali oficjalnie przyjęci przez Burmistrza Makowa i przyjęli podziękowania za okazaną nam przed laty pomoc.
• 4.12. Burmistrzowie miast, w których odbywa się TKB negocjowali w Żywcu warunki udzielenia wsparcia sponsorskiego dla wszystkich estrad przez głównego sponsora –Browar Żywiec. Mamy nadzieję, że dzięki tym środkom uda się opłacić pobyt wielu atrakcyjnych zespołów zagranicznych.
• 5.12. Na spotkaniu z projektantem nowego studium kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego dla Białki burmistrz przedstawił wszystkie oczekiwania i uwagi do ostatecznych uzgodnień. Kolejnym etapem prac będzie wyłożenie dokumentu do konsultacji społecznych. Studium będzie stanowić bazę do opracowania nowego planu miejscowego dla Białki i dzięki niemu większość wniosków mieszkańców o przekwalifikowanie gruntów zostanie obsłużona.
• 6.12. Burmistrz Makowa spotkał się z prezesem Szpitala Rydygiera w Krakowie i omówili sytuację makowskiego oddziału długoterminowej opieki (dawne sanatorium), perspektyw dla placówki oraz wzajemneoczekiwania. Przejęcie budynku i dokonanie potrzebnych remontów pozwoli z czasem rozwinąć działalność szpitala i zwiększyć zatrudnienie.
• 7.12. Już po raz trzeci odbyła się „Powiatowa Wigilia Podbabiogórska” w Kojszówce. Dziękuję sołtysowi Andrzejowi Sali i kołom gospodyń w Białce i Kojszówce za przygotowanie, prowadzenie i godne reprezentowanie gminy Maków.
• Burmistrz spotkał się z panem wojewodą w Tarnowie na forum wójtów i burmistrzów. Omówione zostały m. in. zasady uwzględniania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego map zagrożenia powodziowego przygotowanych przez województwo.
• 12.12. W sali koncertowej OSP w Makowie doszło do corocznego spotkania burmistrza Malowa Podhalańskiego ze sponsorami. Najbardziej aktywni mecenasi lokalnej kultury zostali nagrodzeni statuetkami makówki "Sponsor Roku 2013". Galę uświetnił koncert zespołu rozrywkowego pod dyrekcją Aleksandra Nowaka. Burmistrz serdecznie dziękuje wszystkim osobom włączającym się w działalność kulturalną i sportową na terenie gminy. W 2013 roku liczba sponsorów przekroczyła 130.
• 14.12. W Grzechyni miała miejsce wigilia dla samotnych. Burmistrz, ks. Proboszcz i radni mieli możliwość przełamania się opłatkiem ze zgromadzonymi. Wzruszenia, kolędy i serdeczne rozmowy stanowiły istotę spotkania.
• 16.12.Przeprowadzone zostały negocjacje z dyrektorem oddziału Wadowice spółki "Tauron", co ma w przyszłym roku skutkować zmniejszeniem nakładów na konserwację oświetlenia ulicznego. Liczymy na to, że wszelkie usterki oświetlenia ulicznego i sieci energetycznej będą usuwane sprawniej.
• 16.12. W Szpitalu Rejonowym w Suchej odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej. Podsumowano ostatni rok, przedstawiono rozliczenie finansowe. W tym roku przy pomocy gminy Maków udało się wybudować alejki przy makowskim szpitalu i zakupić aparat rtg.
• 17.12. Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich dokonało rozliczenia roku. Najbardziej widocznym skutkiem działalności są kalendarze i rocznik babiogórski. W przyszłym roku w ramach działań SGB Maków będzie gospodarzem Złazu Samorządowców zaplanowanego na 30 sierpnia.
• 20.12. W szpitalu Rydygiera (oddziale zol w Makowie) miała miejsce wigilia dla chorych i personelu. Na uroczystości zgromadzili się wszyscy, którym leży na sercu dobro placówki. Nie zabrakło Starosty, Burmistrza Ks. Proboszcza i prezesa Szpitala Rydygiera.
• 20.12.Państwowa Straż Pożarna w Suchej podsumowała rok 2013. Nie odbiega on od średniej, jednak ilość pożarów traw znacznie się zmniejszyła.Ma to szczególne znaczenie dla gminy Maków, bo tu pożarów traw zdarzało się najwięcej. Uroczystą chwilą było odznaczenie pana Przewodniczącego Henryka BenięSrebrnym Krzyżem św. Floriana za zaangażowanie i wsparcie działań straży.
 

Wejść : 6230175
Unikalnych : 5032585

Obecnie : 7
Zalogowanych : 0