:: RSS :: kontakt ::

31.01.2014- 26.02.2014

• 31. 01. Burmistrz brał udział w spotkaniu z Dziećmi z OREWu. Rozmawiał na temat ewentualnego wykorzystania budynku po przeniesionej szkole w Żarnówce na potrzeby dzieci niepełnosprawnych.


• 3. 02. Wraz ze strażakami z OSP w Białce burmistrz zabiegał o przekazanie środków finansowych na zakup samochodu strażackiego dla jednostki. Spotkanie z posłem Edwardem Siarką miało miejsce w Nowym Targu.
 

• 7. 02. Rada LGD opiniowała wnioski złożone w ramach „Małych projektów” i „Odnowy wsi”. Po analizie merytorycznej i głosowaniu wszystkie wnioski z terenu gminy Maków uzyskały aprobatę i zostały przewidziane do dofinansowania.
 

• 13.02. W Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej zorganizowane zostało spotkanie w sprawie zawieszenia kursów pociągów w związku z przebudową sieci przy zbiorniku Świnna Poręba. Gmina Maków Jednoznacznie wyraża sprzeciw wobec marginalizacji regionu poprzez ograniczania ruchu na linii Sucha –Zakopane. Nie akceptuje masowych zwolnień kolejarzy , które są konsekwencją polityki wobec kolei. Podobne stanowisko zajęli przedstawiciele wszystkich trzech powiatów: suskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego.
 

• 17. 02. Burmistrz z panią dyrektor Ewą Madej wizytowali w Dobczycach, gdzie od pięciu lat funkcjonuje szkoła muzyczne. Makowskie władze mają ambicje utworzyć taką szkołę dla mieszkańców naszej gminy i okolic.
 

• 18. 02. W Tarnowie Wojewoda Małopolski wręczył promesy na usuwanie skutków powodzi. Burmistrz Makowa odebrał 290 000 zł na remonty dróg w Juszczynie Jany i Jędrzeje oraz w Grzechyni na Łazach. Maków Podhalański w najbliższym czasie otrzyma również ok. 1 mln. zł natzw „Schetynówkę”. Przeprowadzony zostanie remont dróg w Makowie stanowiący jeden ciąg od al. Kasztanowe przez Kościuszki, Sienkiewicza, Kochanowskiego, Świerkową, Bema, Krasickiego, Krzywą, Żwirki i Wigury do połączenia z drogą krajową naprzeciw „Podhalanki”.
 

• W imieniu Szpitala Rydygiera w Krakowie, prowadzącego działalność medyczną w dawnym sanatorium w Makowie Burmistrz wystąpił do NFOŚ w Warszawie o finansowanie badań geologicznych na osuwisku pod szpitalem. Włączamy się do działań na rzecz utrzymania istnienia tej tak potrzebnej nam placówki.
 

• 24. 02.burmistrz podpisał akty notarialne potwierdzające nabycie do zasobów majątkowych gminy fragmentów dróg w Grzechyni i Dolnym Makowie oraz terenu pod boisko wielofunkcyjne w Grzechyni.
 

• Trwają zebrania strażackie podsumowujące działalność jednostek w 2013 roku. Dotychczas przeprowadzono zebrania w sześciu placówkach. Burmistrz składa serdeczne podziękowania strażakom za zaangażowanie i poświęcenie w ratowaniu życia, zdrowia i dobytku mieszkańców makowskiej Gminy.

 

Wejść : 6230364
Unikalnych : 5032774

Obecnie : 5
Zalogowanych : 0