:: RSS :: kontakt ::

28.03.2014 – 13.05.2014

1. Zakończył się cykl spotkań z mieszkańcami gminy. W poszczególnych miejscowościach Burmistrz odpowiadał na pytania, przyjmował uwagi i kolejne zadania do realizacji.
 

2. 3. 04 . Burmistrz wraz z przedstawicielami OSP Białka uczestniczył w spotkaniu poprzedzającym dokonanie samochodu bojowego dla straży. Zarząd wojewódzki OSP przedstawił procedury i źródła finansowania zakupu.
 

3. 9. 04. W Makowie odbyło się spotkanie Komitetu TKB. Przedstawiciele wszystkich scen ustalali zasady współpracy w 2014 roku. Wybrano imprezy towarzyszące i zasady funkcjonowania na poszczególnych scenach.
 

4. 11.04. spotkał się Zarząd Miejski OSP, aby uchwalić regulamin odznaczenia „Zasłużony dla OSP Gminy Maków Podhalański”. Wybrano kapitułę i określono zasady przyznawania odznaczenia.
 

5. 15.04 Burmistrz uczestniczył w spotkaniu z wojewodą Jerzym Millerem. Gmina Maków otrzymała dofinansowanie do remontu dróg na terenie miasta w ramach „Krajowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”.
 

6. W dniach 5-7 maja Burmistrz i Przewodniczący Rady Miejskiej wizytowali w Holstebro w Danii. Mieli tam okazję poznać sposób funkcjonowania wodociągów, oczyszczalni ścieków, sortowni odpadów. A także spotkali się z tamtejszym Burmistrzem i odwiedzili Dom Spokojnej Starości i poznawali system opieki nad osobami w podeszłym wieku. Opieka socjalna i dbałość o środowisko naturalne są w Skandynawii na najwyższym poziomie.
 

7. 11. Maja świętowaliśmy w Makowie Gminny Dzień Strażaka. Po uroczystej mszy Świętej nastąpił przemarsz pod remizę strażacką i druhowie otrzymali odznaczenia resortowe. Po raz pierwszy uhonorowani zostali wybrani druhowie seniorzy makowskim odznaczeniem „ Zasłużony dla OSP Gminy Maków Podhalański”.
 

8. 13.05. W Szkole Podstawowej w Białce rozstrzygnięty został Gminny Konkurs Plastyczny – Bezpieczne Dziecko. Uczniowie z rąk burmistrza i komendanta Policji w Makowie Odebrali dyplomy i nagrody.
 

9. Zakończone zostały prace związane z usuwaniem skutków powodzi w Grzechyni Łazy, Juszczynie Jany i Jędrzeje.
 

10. Trwają prace remontowe wskazane w pierwszym przetargu na remonty dróg. Większość prac została już wykonana.
 

11. Trwa remont dróg w Makowie realizowany w ramach programu rządowego „Schetynówki”
 

12. Zostały wybrane fragmenty dróg powiatowych przeznaczone do remontu w bieżącym roku.
 

13. Został ogłoszony przetarg na drugi etap prac drogowych. Są to głownie prace ziemne, betonowe i tłuczniowanie.
 

14. Został oddany do użytku przystanek dworcowy dla autobusów w Makowie. Znajduje się tam również publiczna toaleta.
 

15. Trwa trzeci etap wymiany wiat przystankowych na terenie gminy Maków.
 

16. Zainstalowane zostały kosze na psie odchody, czego nie było wcześniej w naszym mieście. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do zmiany zachowań właścicieli czworonogów.
 

Wejść : 6230387
Unikalnych : 5032797

Obecnie : 12
Zalogowanych : 0