:: RSS :: kontakt ::

ZP_PN_8

Maków Podhalański: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Maków Podhalański oraz na basen w Suchej Beskidzkiej, w ramach zajęć wychowania fizycznego, w roku szkolnym 2014/2015.
Numer ogłoszenia: 205208 - 2014; data zamieszczenia: 17.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zarząd Placówek Oświatowych , ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, woj. małopolskie, tel. 33 8749755, faks 33 8749753.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.makow-podhalanski.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nd

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Maków Podhalański oraz na basen w Suchej Beskidzkiej, w ramach zajęć wychowania fizycznego, w roku szkolnym 2014/2015..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Maków Podhalański oraz na basen w Suchej Beskidzkiej, w ramach zajęć wychowania fizycznego, w roku szkolnym 2014/2015 Zadanie I: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Maków Podhalański w roku szkolnym 2014/2015 poprzez zakup biletów miesięcznych w transporcie regularnym. Zadanie II: Dowóz uczniów na basen w Suchej Beskidzkiej w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego. AD. Zadania I okres świadczenia usług: od dnia 01.09.2014 do dnia 26.06.2015 r. dowóz odbywać będzie się codziennie od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych od nauki. Dowóz obejmuje trasy: Do Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim: przywóz uczniów do szkoły na godz. 740 - rozpoczęcie lekcji 800 Trasa I: Maków Dolny - Maków Szkoła 3 km x 2 = 6 km - 16 uczniów Godzina odjazdu po zakończonych zajęciach: od poniedziałku do piątku 1430 Trasa II: Osiedle Jurki przez Makowską Górę - Maków Szkoła 5 km x 2 =10 km - 22 uczniów + opiekun (opiekuna zapewnia Zamawiający) Os. Jurki - 1 uczeń Os. Bryndze - 10 uczniów Os. Koziany - 1 uczeń Os. Makowska Góra - 7 uczniów Godzina odjazdu po zakończonych zajęciach: od poniedziałku do piątku 1430 w okresie zimowym tj. od 02.11.2014 r. do 31.03.2015 r. dowóz od Makowska Góra - Maków Szkoła = 3 km x 2 = 6 km Trasa III: Białka Skrzyżowanie - Maków Szkoła 4 km x 2 = 8 km - 7 uczniów + 1 opiekun (opiekuna zapewnia Zamawiający) Białka Skrzyżowanie - 1 uczeń Białka Most - 1 uczeń Żarnówka Sobaniaki - 5 uczniów Godzina odjazdu po zakończonych zajęciach: od poniedziałku do piątku 1430 Do Zespołu Szkół w Białce: przywóz uczniów do szkoły na godz. 730 - rozpoczęcie lekcji 735 Trasa IV: Żarnówka Dolna (Sklep u Lasy)- Szkoła Białka 9 km x 2 = 18 km - 19 uczniów w tym: Żarnówka Dolna (Sklep u Lasy) - 10 uczniów Żarnówka Kościół - 7 uczniów Żarnówka Remiza - 2 uczniów Godzina odjazdu po zakończonych zajęciach: od poniedziałku do piątku 1405 Trasa V: Wieprzec (Pętla) - Szkoła Białka 13 km x 2 = 26 km - 42 uczniów w tym: Żarnówka Szkoła Przysłop - 16 uczniów Żarnówka Potoki - 6 uczniów Wieprzec Główny - 16 uczniów Wieprzec Brzanki - 2 uczniów Wieprzec Most - 1 uczeń Kojszówka Pustki - 1 uczeń Godzina odjazdu po zakończonych zajęciach: od poniedziałku do piątku 1405 Do Zespołu Szkół w Grzechyni: przywóz uczniów do szkoły godz. 820 - rozpoczęcie lekcji 830 Trasa VI: Grzechynia Carchle - Grzechynia Polana - Grzechynia Szkoła 4,2 km - 9 uczniów + opiekun (opiekuna zapewnia Zamawiający) Grzechynia Carchle - 2 uczniów Grzechynia Polana - 7 uczniów Godzina odjazdu po zakończonych zajęciach: 1305 Grzechynia Szkoła - Grzechynia Carchle - 2 uczniów = 3,1 km 1500 Grzechynia Szkoła - Grzechynia Polana - 7 uczniów = 3 km Do Zespołu Szkół w Juszczynie: przywóz uczniów do szkoły na godz. 745 - rozpoczęcie lekcji godz. 800 Trasa VII: Kojszówka Remiza - Juszczyn Szkoła 4,2 km x 2 = 8,4 km - 8 uczniów w tym: Kojszówka Pętla - 2 uczniów Kojszówka Remiza - 4 uczniów Kojszówka Dolne Zagrody - 2 uczniów Godzina odjazdu po zakończonych zajęciach: 1315, 1500 Trasa VIII: Juszczyn Przysłop - Juszczyn Szkoła 7,1 km x 2 = 14,2 km - 39 uczniów + 1 opiekun (opiekuna zapewnia Zamawiający) Semestr I tj. od 01.09.2014r. do 13.02.2015r. - I zmiana odjazd z przystanku godz. 720 Juszczyn Przysłop - 13 uczniów Juszczyn Snozy - 6 uczniów Juszczyn Szkoła - 6 uczniów Juszczyn Huta - 8 uczniów Juszczyn Cadyń Górny - 6 uczniów Godzina odjazdu po zakończonych zajęciach: 1315, 1500 Semestr I tj. od 01.09.2014r. do 13.02.2015r. - II zmiana odjazd z przystanku godz. 1010 6 uczniów + opiekun (opiekuna zapewnia Zamawiający) Juszczyn Szkoła - 2 uczniów Juszczyn Cadyń Górny - 4 uczniów Godzina odjazdu po zakończonych zajęciach: 1500 Semestr II tj. od 02.03.2015r. do 26.06.2015r. - I zmiana odjazd z przystanku godz. 720 38 uczniów + opiekun (opiekuna zapewnia Zamawiający) Juszczyn Przysłop - 10 uczniów Juszczyn Snozy - 6 uczniów Juszczyn Szkoła - 7 uczniów Juszczyn Huta - 8 uczniów Juszczyn Cadyń Górny - 7 uczniów Godzina odjazdu po zakończonych zajęciach: 1315, 1500 Semestr II tj. od 02.03.2015r. do 26.06.2015r. - II zmiana odjazd z przystanku godz. 1010 7 uczniów + opiekun (opiekuna zapewnia Zamawiający) Juszczyn Przysłop - 2 uczniów Juszczyn Szkoła - 1 uczeń Juszczyn Huta - 1 uczeń Juszczyn Cadyń Górna - 3 uczniów Godzina odjazdu po zakończonych zajęciach: 1500 Trasa IX: Juszczyn Zgudowa - Juszczyn Szkoła 3 km x 2 = 6 km Semestr I tj. od 01.09.2014r. do 13.02.2015r. - I zmiana odjazd z przystanku godz. 730 23 uczniów + opiekun (opiekuna zapewnia Zamawiający) Godzina odjazdu po zakończonych zajęciach: 1315, 1500 Semestr I tj. od 01.09.2014r. do 13.02.2015r. - II zmiana odjazd z przystanku godz. 1020 2 uczniów + opiekun (opiekuna zapewnia zamawiający) Godzina odjazdu po zakończonych zajęciach: 1500 Semestr II tj. od 02.03.2015r. do 27.06.2015r. - I zmiana odjazd z przystanku godz. 730 15 uczniów + opiekun (opiekuna zapewnia Zamawiający) Godzina odjazdu po zakończonych zajęciach: 1315, 1500 Semestr II tj. od 02.03.2015r. do 27.06.2015r. - II zmiana odjazd z przystanku godz. 1020 10 uczniów + opiekun (opiekuna zapewnia Zamawiający) Godzina odjazdu po zakończonych zajęciach: 1500 Do Szkoły Podstawowej w Żarnówce: przywóz uczniów do szkoły na godz. 820 - rozpoczęcie lekcji godz. 830 Trasa X: Żarnówka u Sobaniaka - Żarnówka Szkoła Przysłop 4,3 km x 2 = 8,6 km odjazd z przystanku godz.810 (autobus nr 1) 23 uczniów (klasa IV- VI) + opiekun (opiekuna zapewnia Zamawiający) Żarnówka u Sobaniaka - 1 uczeń Żarnówka Remiza - 7 uczniów Żarnówka Bory (kościół) - 7 uczniów Żarnówka u Lasy - 8 uczniów Godzina odjazdu po zakończonych zajęciach: 1505 3x w tygodniu 1420 2x w tygodniu Trasa XI: Żarnówka Remiza - Żarnówka Szkoła Przysłop 3,5 km x 2 = 7 km odjazd z przystanku godz.810 (autobus nr 2) 39 uczniów (klasa 0 - III ) + opiekun (opiekuna zapewnia Zamawiający) Żarnówka Remiza - 11 uczniów Żarnówka Bory (kościół) - 11 uczniów Żarnówka u Lasy - 17 uczniów Godzina odjazdu po zakończonych zajęciach: 1400 Ad. Zadania II: Dowóz obejmuje trasy: Trasa I: Zespół Szkół Grzechynia - Zespół Szkół Maków Podhalański - basen Sucha Beskidzka 10,4 km x 2 = 20,8 km Poniedziałek: wyjazd z Zespołu Szkół Grzechynia godz. 925 - 10 uczniów + 1 opiekun przez Zespół Szkół Maków Podhalański godz. 940 - 20 uczniów + 1 opiekun Wyjazd z basenu w Suchej Beskidzkiej godz. 1130 Trasa II: Zespół Szkół Białka - Zespół Szkół Juszczyn - Basen Sucha Beskidzka 15 km x 2 = 30 km Wtorek: wyjazd z Zespołu Szkół Białka godz. 735 - 15 uczniów + 1 opiekun przez Zespół Szkół Juszczyn godz. 745 - 15 uczniów + 1 opiekun Wyjazd z basenu w Suchej Beskidzkiej godz. 940 Dzienna ilość kilometrów dowozu uczniów na basen w Suchej Beskidzkiej: Poniedziałek = 20,8 km Wtorek = 30 km Miesięczna ilość kilometrów dowozu uczniów na basen w Suchej Beskidzkiej: Wrzesień 2014 (4 pn, 5 wt) = 233,2 km Październik 2014 (4 pn, 4 wt) = 203,2 km Listopad 2014 (4 pn, 3 wt) = 173,2 km Grudzień 2014 (3 pn, 3 wt) = 152,4 km Styczeń 2015 (4 pn, 3 wt) = 173,2 km Luty 2015 (2 pn, 2 wt) = 101,6 km Marzec 2015 (5 pn, 5wt) = 254 km Kwiecień 2015 (3 pn, 3 wt) = 152,4 km Maj 2015 (4 pn, 4 wt) = 203,2 km Czerwiec 2015 (4 pn, 4 wt) = 203,2 km Razem km = 1849,6 km ~1850 km Zmiany wynikające z organizacji roku szkolnego będą wprowadzane aneksem do umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8, 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Zamawiający żąda od Wykonawców:aktualnego dokumentu potwierdzającego że, Wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonywania usług objętych zamówieniem i posiada uprawnienia do ich wykonywania. Wykonawca wykaże, że posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych, wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r., o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414), oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 PZP (wg. zał. nr 3)


III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Zamawiający żąda od Wykonawców ubiegających się o zamówienie:wykaz zrealizowanych i wykonanych usług z należytą starannością. Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, daty oraz miejsca wykonania, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością: wymagana ilość - jedna usługa polegającą na przewozie osób przez okres, co najmniej 10 miesięcy o wartości - nie mniejszej niż 250 000 złotych brutto (wg zał. nr 5 do SIWZ), jak również oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg. zał. nr 4)


III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Zamawiający wymaga od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia:wykaz niezbędnego potencjału technicznego - warunkiem udziału w przetargu jest posiadanie (własności lub użyczenia na podstawie umowy cywilnoprawnej), co najmniej 3 autobusów o liczbie miejsc 50, wszystkie muszą być w dobrym stanie technicznym, potwierdzonym stosownymi przeglądami technicznymi


III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


osoby zdolne do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający odstępuje od sposobu dokonania oceny spełnienia warunku, dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 3).


III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


W celu spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga od Wykonawców:opłaconej polisy w zakresie niezbędnym do wykazania, że Wykonawca znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy jest możliwa jedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach i na warunkach określonych w SIWZ zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.makow-podhalanski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zarząd Placówek Oświatowych w Makowie Podhalańskim ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, pokój nr 25 piętro II.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2014 godzina 09:00, miejsce: Gminny Zarząd Placówek Oświatowych w Makowie Podhalańskim ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, pokój nr 25 piętro II.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wejść : 6042229
Unikalnych : 4888330

Obecnie : 4
Zalogowanych : 0